CCOO i UGT sostenen que les dades de l’atur d’agost mostren la fragilitat de la recuperació i la precarietat de la feina creada

Els sindicats majoritaris mantenen la reivindicació de derogació de les reformes laborals com a mitjà per crear treball més segur i amb drets

Redacció
 
 
 
L'atur creix més en els segments de població més dèbils

L’atur creix més en els segments de població més dèbils

CCOO destaca en un comunicat dos punts clau, en la seva opinió. El primer és que l’atur segueix castigant més les dones que els homes. El segon element és que la cobertura social en forma de subsidis no respon a les necessitats de les persones treballadores.

Per al sindicat, les dones representen el 57,7% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han reduït el nombre en un 6%, les dones ho han fet en només un 2,8%. En canvi, respecte del juliol, els homes han incrementat les xifres en un 3,9% mentre que les dones ho han fet en un 2,6%.

Prestacions

L’agost de 2018 es va tancar amb 221.069 persones aturades a Catalunya que rebien algun tipus de prestació per atur.

La reducció interanual es produeix tant en subsidis (-10.567 persones i un -12,3%) com en persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-4.903 persones i un -23,4%). Per contra, ha incrementat el nombre de persones participants del Programa d’Activació per l’Ocupació en un 0,4%, que en xifres absolutes es tradueix en 10 persones més, i també el nombre de prestacions contributives en un 4,6% i 5.570 persones beneficiàries més.

Com a conseqüència, CCOO, considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a persones aturades de llarga durada i a fer front al preocupant atur femení.

Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

El sindicat creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

Es reafirma en l’exigència al nou govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per a garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

Finalment, exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin amb temps.

Valoració de la UGT

En la seva valoració, la UGT destaca que l’arribada d’agost posa de manifest un altre element que caracteritza la precarietat del nostre mercat de treball: les empreses acomiaden els treballadors i treballadores aquest mes, estalviant-se els salaris, per tornar a contractar al setembre. Aquest fet té com a conseqüència la destrucció d’ocupació: la finalització de molts contractes, la pèrdua de cotitzants a la Seguretat Social i l’increment del nombre de persones en situació d’atur.

A Catalunya, l’atur juvenil també s’incrementa aquest agost respecte del mes anterior, tot i que es redueix en 68 joves en relació amb l’any passat.

La població major de 45 anys en situació d’atur s’incrementa aquest mes en 3.354 persones i representa el 53,85% del total de l’atur (205.032 persones).

La UGT destaca també que Cau la contractació respecte del mes anterior, tot i que es contracta més que ara fa un any. S’han signat menys contractes indefinits (-12.364 contractes) i menys contractes temporals (-82.786 contractes), però, la contractació d’aquest agost és eminentment temporal: el 88,32% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,80% de la contractació ha estat del sector serveis (181.144 contractes) i el 68,17% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (158.728 contractes).

Novament creix l’ús del contracte de suport a emprenedors, impulsat per la reforma laboral de l’any 2012 i que amaga la precarietat en la contractació indefinida: aquest agost s’han signat 3.640 contractes, el 13,38% del total de la contractació indefinida, amb un increment del 12,35% respecte de l’any anterior.

UGT recorda la seva alternativa per reduir l’atur i els seus efectes sobre els treballadors, que resumeix en diversos punts:

  • La derogació immediata de les reformes laborals imposades, perquè han fracassat estrepitosament i que només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.
  • L’impuls de la contractació indefinida i el foment de la jornada completa, en contraposició de l’abús en la contractació temporal fraudulenta i la contractació parcial involuntària.
  • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
  • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Perseguir i denunciar la precarietat de les empreses multiservei, falses cooperatives i falsos autònoms per assolir la premissa “a igual treball, igual sou”.
  • Garantir i reforçar la protecció social de les persones que perden la feina, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*