UGT destaca que Catalunya és el lloc on l’atur a la fi de la temporada d’estiu creix més de tot l’Estat

El sindicat posa l'accent en el fet que el més passat s'hagin firmat 135.000 contractes més que el mes anterior, mentre creix la temporalitat

Redacció
 
 
 
La protecció econòmica dels aturats segueix baixant

La protecció econòmica dels aturats segueix baixant

La UGT de Catalunya ha fet un balanç crític de les dades corresponents a l’atur registrat a Catalunya el mes passat. Segons aquest sindicat, les xifres mostren una evolució negativa. A l’agost el nombre d’aturats es va incrementar en 12.588, gairebé 12.600, un 3,5% més dels que hi  havia a finals de juliol. També es van signar 135.333 contractes menys que al juliol i també va caure l’afiliació a la Seguretat Social en 65.190 persones respecte el mes anterior.

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha situat en 3.065.804 persones, amb un increment intermensual de 54.371 persones (+1,81%), el pitjor agost des de l’any 2010, però una reducció interanual de 116.264 persones (-3,65%). Catalunya és, i així ho remarca UGT, la comunitat autònoma on més va créixer l’atur l’agost passat.

Ara bé, el panorama canvia si l’anàlisi es fa respecte a fa un any. A Catalunya el nombre de persones que busca feina activament, que és el que mesura l’atur en els recomptes fets pel Ministeri de Treball, són 9.300 menys. En còmput estatal hi havia 116.264 persones menys en recerca de treball que un any enrere.

Per sectors, l’atur  a Catalunya va créixer fonamentalment als serveis, amb 11.302 persones més en situació d’atur (+4,43), però també a la construcció, +1.520 persones (+5,09%) i a la indústria, +1.459 persones (+3,58%). Per contra, es redueix entre les persones sense ocupació anterior, -1.404 persones (-5,43%) i a l’agricultura, -289 persones (-4,04%). No obstant això, interanualment l’atur decreix a tots els sectors.

Propostes

Com és habitual en les anàlisis sindicals, junt amb la crítica aporten alternatives. Una és laa reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals que continuen precaritzant el nostre mercat de treball.

En segons lloc, UGT voldria obrir el debat, mitjançant el diàleg social i la negociació col·lectiva, al voltant del necessari canvi de model productiu. Necessitem un nou model basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball estable i de qualitat.

Com a tercer punt, fixar com a objectiu de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la coresponsabilitat.Fer de la contractació indefinida i la jornada completa el model general de la contractació laboral, i estendre la implementació del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses.

Establir uns salaris dignes per tal de millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, augmentant el salari mínim interprofessional per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà, que en el cas de Catalunya està al voltant dels 1.100 euros. I traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.

Dotar la Inspecció de Treball de més recursos i més personal per tal de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
Incrementar el pressupost destinat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per tal de reforçar-lo amb més recursos humans i tècnics, i disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.

Finalment UGT planteja garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb més capacitat protectora i amb més intensitat, i agilitar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*