La precarietat dispara les diferències salarials entre homes i dones a Catalunya

Un estudi de CCOO fixa la diferència en un 26% de manera que com més edat tenen els treballadors més s'eixampla la bretxa

Redacció
 
 
 
Les dones sindicalistes han dut les seves reivindicacions davant la seu de la patronal

Les dones sindicalistes han dut les seves reivindicacions davant la seu de la patronal

La diferència salarial entre el que cobren les dones i els homes ha augmentat a Catalunya gairebé 1 punt en l’últim any, i se situa en el punt més alt des de l’any 2008. El creixement de la desigualtat es deu al fet que la precarietat colpeja amb més força les treballadores que als treballadors, segons l’informe de la secretaria de la Dona i Cohesió social de CCOO.

El sindicat afirma que la diferència ja supera lleument els 7000 euros a l’any, segons l’Enquesta quadriennal de l’estructura salarial corresponent a 2014, feta pública a finals del 2016. La distància és del 26%,segons l’estudi.

CCOO afirma que el salari base té més pes en el conjunt dels emoluments en les dones que en els homes, fins a 6 punts més. En el primer cas suposa el 71% del total i en el segon el 65%. Si es mira a partir de paràmetre anterior, la diferència és la més baixa, un 18,4%. Però si es miren els complements salarials, que són el 27% del salari de les dones i el 32% del salari dels homes, aquí es troba una bretxa superior al 37%.

CCOO ha analitzat els salaris de les persones nascudes fora d’Espanya, que viuen a Catalunya. En aquest segment de població la bretxa salarial entre dones i homes ha augmentat en només un any en 2,44 punts.

La diferència salarial entre dones i homes on és més baixa és en la franja d’edat de fins a 25 anys. I tot i així, la distància és del 24,5%. La diferencia augmenta a mesura que ho fa l’edat d’homes i dones. De manera quer entre les persones que tenen 55 anys i més, la distància anual és de 10.000 euros. En l’edat esmentada, les dones aquí cobren gairebé un terç menys que els homes.

CCOO ha analitzat la diferència salarial d’homes i dones en els diferents apartats, i en tots es manté la distància d’any en any, coincidint amb l’empitjorament de les condicions de treball que ha comportat la crisi, cosa que ha dut a més precarietat i aquesta afecta amb més força les dones.

Davant d’això, CCOO planteja impulsar polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i planteja també negociar convenis amb mesures i plans d’igualtat.

En segon lloc reclama que inspecció de treball formi personal especialitzat en gener que pugui actuar d’ofici en llocs on es doni discriminació.

A més CCOO reclama que el permís de paternitat quedi recollit com una obligatorietat i lluitar perquè s’ampliï fins que s’iguali al de la dona.

Finalment es reclama que els convenis tinguin una definició clara dels conceptes retributius. Que es garanteixi que els llocs de treball feminitzats no estiguin infravalorats i que es creï una comissió paritària d’igualtat que faci el seguiment de tots els aspectes abans esmentats.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*