La bretxa salarial al sector privat s’enfila a Catalunya al 29% mentre que al públic és del 15%

UGT de Catalunya constata, en la seva anàlisi sobre la diferència salarial, que és molt més acusada en el sector privat que en el públic

Redacció
 
 
 
Dones treballant en una fàbrica de calçat : Fon Administración nacional Seguridad Social Argentina

La bretxa salarial és més ampla en els treballs del sector privat que en els del públic

Tot i que la bretxa salarial a Catalunya se situa entorn el 26% de mitjana, és al sector privat on més s’enfila aquest diferencial, arribant al 29,3%, 3,3% punts per sobre de la bretxa general, i gairebé el doble de la bretxa al sector públic, que és del 15%, afirma el sindicat.

La raó que explicaria la diferència es deu al control més gran de processos selectius, de promoció i remuneració que es donen al sector públic. És per aquesta raó que com més gran és el pes de l’ocupació pública al territori, més petita és la bretxa salarial general. Així, a Catalunya, que té la menor taxa d’ocupació pública (9,8%), les dones cobren un 26% menys que els homes, mentre que a Extremadura, on la taxa d’ocupació pública és del 24,5%, la bretxa salarial general se situa només en el 16,4%.

L’informe també denuncia que les diferències salarials persisteixen en el sector públic, sobretot en el català: la bretxa salarial del sector públic català és la tercera més elevada de l’Estat, només superada per Múrcia i Balears. Tenint en compte que les administracions catalanes (Generalitat, administracions locals i universitats) ocupen el 91% dels sector públic a Catalunya, són elles les majors responsables d’aquesta bretxa salarial en aquest sector.

Les dones són majoria a l’administració pública catalana -el 62% del total- , però tanmateix això, pateixen la segregació vertical: les dones només representen el 36,8% dels alts càrrecs, càrrecs de direcció i càrrecs de confiança, i en canvi són el 70,4% del personal interí i laboral temporal i un 72,8% del personal conjuntural (de reforç, substitució o de programes temporals).

El sindicat de tradició socialista ha elaborat una sèrie de propostes per reequilibrar la situació. Entre les quals destaca les següents:

  • Incentivar la negociació de plans d’igualtat a les PIME.
  • Una llei de transparència salarial i derogació de les reformes laborals.
  • Un pla d’igualtat de manera urgent per als treballadors i les treballadores de la Generalitat de Catalunya, que ocupa el doble de dones que d’homes (110.765 dones i 55.323 homes).
  • Valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere.

Aquí podeu trobar el treball conjunt elaborat pel sindicat: Bretxa salarial de gènere a Catalunya als sectors públic i privat. Determinants i propostes.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*