Infondre por sobre el futur de les pensions per justificar futures retallades

Si ara falta liquiditat hauria d'obtenir-se a partir de les aportacions procedents dels pressupostos

Maria Recuero
 
 
 

Les pensions són un instrument per a garantir les rendes per a les persones després de finalitzar la seva vida laboral i una conquesta social de primer ordre, que permet la cohesió social.

Per això és absolutament irresponsable infondre por, sobre la sostenibilitat del sistema de pensions i traslladar a la societat una incertesa sobre el futur de la percepció de les pensions dels actuals pensionistes i totes aquelles persones que cotitzen amb una expectativa de pensió en els actuals paràmetres.

Per això s’hauria d’activar el Pacte de Toledo i qualsevol canvi en el sistema de pensions s’hauria de fer per acord de tots els partits polítics i no hauria de ser utilitzat com a arma electoral.

El país genera riquesa per sostenir el sistema de pensions, però no és menys cert que s’ha de millorar l’ingrés. I, malgrat que s’ha incrementat el nombre de cotitzants, a canvi, a causa de la pressió sobre els salaris es cotitza menys per les pensions fruit dels processos de devaluació salarial. Per tant el sistema té menys ingressos.

En el capítol d’ingressos és necessari millorar els salaris, que les subvencions i tarifes planes vagin a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i no a costa de les cotitzacions socials. També es pot augmentar la contribució al sistema per part dels salaris alts.

En el capítol de despeses no s’haurien de pagar pensions no contributives a càrrec de les cotitzacions socials, complement de mínims, de gestió del sistema etc, aquestes despeses haurien d’anar a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

El Fons de Reserva va ésser un encert perquè va fer que els excedents del sistema de pensions es destinessin a l’esmentat fons, però no tots els diners van anar al fons en el seu moment. Per tant, si ara falta liquiditat hauria d’obtenir-se a partir de les aportacions procedents dels pressupostos. I això no hauria de servir d’excusa per emprendre ajustos a les actuals pensions o reduir les percepcions dels futurs pensionistes.

Per tant, per part de la USOC defensem que es mantinguin les actuals pensions sense retallades i amb els increments corresponents, tot i que la seva quantia avui és insuficient. S’haurien d’assegurar també les percepcions establertes en la Llei de la Seguretat Social per als futurs perceptors del sistema, perquè el país genera riquesa suficient per mantenir un sistema de repartiment que garanteixi la redistribució social de la riquesa.

En conseqüència, no acceptem la lògica d’entrar en pànic per justificar retallades en el nostre sistema de pensions, l’última reforma de l’any 2013 ja va suposar una important retallada, fet que avalaren els sindicats majoritaris i les patronals.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*