Els accidents amb baixa durant la jornada de treball augmenten a Catalunya més d’un 6%

El sindicat vincula el repunt dels accidents amb els efectes de la reforma laboral, que fa que més treballadors actuïn en condicions més precàries i amb jornades i ritmes de treball cada cop més intensos

Tomeu Ferrer
 
 
 
Accidents de treball totals per tipus : Font CCOO

Accidents de treball totals per tipus : Font CCOO

La sinistralitat laboral, entesa com a accidents amb baixa ocorreguts durant la jornada de treball, va augmentar l’any passat un 6,22%. La dada és preocupant per a CCOO, que no hi veu una correlació entre l’increment d’activitat econòmica i el repunt dels accidents de treball, segons les dades fetes públiques en la presentació de l’informe sobre el balanç de la salut laboral a Catalunya durant el 2014, per José Cachinero, secretari de política sindical de CCOO de Catalunya.

La xifra total d’accidents de treball amb baixa esdevinguts durant la jornada laboral ha passat dels 72.000 de 2013 fins a poc més de 77.000 el 2014. Això es considera negativament perquè des de l’any 2009 la tendència era a la reducció.

Des del sindicat es vincula l’increment dels accidents de treball amb baixa amb els aspectes més negatius de la reforma laboral, que han fet que els treballadors operin en pitjors condicions i que per la reducció de plantilles, les jornades i els ritmes de treball hagin augmentat de forma important.

Un altre aspecte que ha encès els llums d’atenció del sindicat és l’increment del 7% dels denominats accidents in itinere, que són els que es produeixen durant el trasllat del treballador des de casa seva fins al lloc de treball, o retornant des de la feina fins al seu domicili.

Per sectors, i calculats perpetualment sobre el total d’ocupats en cada àmbit, els accidents amb baixa hi ha augmentat més al de serveis. Això fa pensar que hi ha una relació directa entre la sinistralitat i la precarietat, ja que en aquest segment productiu és on més s’han notat els contractes precaris, a temps parcial i amb discontinuïtat.

Segueixen en ordre percentual pel que fa als accidents de treball amb baixa, els que han afectat la construcció, un 5,11%; l’agricultura, un 4,91% i a la indústria, un 4,30%.

Pel que es refereix als accidents laborals amb resultat de mort, sense entrar en causes, van experimentar l’any passat també un increment. Entre els homes han sumat 54 casos, (amb un increment del 12,5%), mentre que entre les dones se n’han registrat 3, amb una pujada del 50%. L’estudi del sindicat mostra que a petició de les organitzacions s’ha produït un increment dels decessos en l’apartat de causes no traumàtiques, és a dir, persones mortes amb motius com ara infarts, vessaments cerebrals…En aquest sentit, es considera que hi ha una alta incidència de motius psicosocials als centres de treball i la visualització d’aquests riscos laborals a les empreses (encara molt insuficient) ha permès demostrar en més casos aquesta relació causa efecte que cal establir per la seva consideració en processos judicials als centres de treball. Aquesta és una manifestació més de què les condicions de treball estan canviant des de la publicació de la llei de prevenció (fa quasi 20 anys) a ara, on la forma d’organitzar el treball genera més riscos laborals.

Malalties professionals

L’estudi esmenta també les malalties professionals, que mereixen un apartat específic. No obstant això, en una primera mirada, es veu que amb la informació proporcionada a través del CEPROSS (Comunicació de malalties professionals de la seguretat social) i PANOTRATTS (Comunicació de patologies no traumàtiques causades pel treball) a Catalunya durant l’any 2014 s’han produït 4.329 malalties causades pel treball, 3.230 expedients de malalties professionals, i 1.099 expedients de patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball. Tot plegat registra un descens respecte a les mateixes dades de 2013 del 6,28%.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*