UGT vol que l’Estat compensi els majors de 55 anys perjudicats per les reformes restrictives del PP

El sindicat propugna mecanismes que reforcin l’ajuda amb visió gènere i unificar i racionalitzar la quantia de les prestacions

Redacció
 
 
 
Els treballadors majors de 55 anys podran rebre de nou subsidis foto IStock

Els treballadors majors de 55 anys podran rebre de nou subsidis foto IStock

El sindicat UGT veu bé la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys pactada en l’acord de pressupostos de 2019 entre el Govern central i Podemos. No obstant considera que s’hauria de compensar aquelles persones afectades negativament per les retallades que va aplicar el PP a la possibilitat de rebre ajuts en cas d’acomiadament quan és molt difícil de trobar una nova feina.

La proposta de pressupostos de 2019 pactada entre el Govern central i Podemos inclou el retorn del subsidi de desocupació als més grans de 52 anys i tira enrere algunes de les mesures restrictives aplicades en el seu dia pel Govern del PP.

La UGT de Catalunya havia estat abanderada d’aplicar mesures que evitessin que persones acomiadades en l’última part de la seva vida laboral entressin en un llarg període de pobresa, que afectaria també a la seva jubilació. El mateix sindicat en l’àmbit estatal ha secundat la iniciativa.

La idea expressada en l’acord entre Govern i Podemos suposa tirar enrere les mesures que van causar perjudicis a les persones que eren acomiadades a les portes de la jubilació. No obstant això, UGT de Catalunya reclama que s’arbitrin actuacions per compensar el col·lectiu que va patir la retallada.

En el moment en què la crisi era més dura es van disparar les peticions per accedir a subsidis i prestacions assistencials. En general, l’assegurança d’atur es pot cobrar durant un màxim de dos anys. Després, en funció de la situació familiar es poden sol·licitar complements econòmics.

Així, fins a 2012 hi havia un subsidi per a major de 45 anys que quedessin en atur que esgotessin la prestació contributiva.

En segon lloc es van endurir les condicions per accedir a la Renda Activa d’Inserció. A Catalunya també es van canviar les regles per accedir a la Renda Activa d’Inserció, una ajuda que es concedia a aquelles persones que havien esgotat totes les ajudes legals. Cal recordar que el subsidi quan s’aconseguia era de 426 euros i, en un nou gir, el govern del PP‌ va decidir que si una persona havia treballat els últims anys a temps parcial, aquesta subvenció s’aplicava de manera proporcional al que havia laborat, cosa que la reduïa més.

Retallada sobre retallada

A més, la llei feia possible que una persona, si perdia la feina a partir dels 52 anys, pogués accedir a la prestació d’atur fins a la seva jubilació. Aquesta possibilitat el PP‌ la va restringir primer i després la va canviar limitant l’accés a la prestació als 55 anys. I en un nou gir de cargol es va canviar la norma per tal que no es comptessin les rendes de l’afectat en cas de demanar l’esmentat ajut, sinó que es comptabilitzessin les rendes de la unitat familiar, cosa que reduïa encara més la possibilitat d’accedir. A més, es va estipular que qualsevol persona que saltant tots els obstacles aconseguir la prestació per a majors de 55 anys hagués d’acollir-se a la jubilació avançada quan la llei ho permetés, generalment a 61 anys, cosa que reduïa també la prestació per jubilació a la qual tindria dret. A més, es va reduir la base per a la qual es podia cotitzar, fixant-la en el 100%‌de la mínima possible, un altre filtre per abaixar la despesa.

A propòsit d’això, UGT de Catalunya i més tard el sindicat en el seu àmbit estatal van elaborar una alternativa per evitar que els més grans de 55 anys es veiessin afectats per la pobresa just abans de la seva jubilació.

Del que s’ha filtrat de l’acord entre les forces polítiques d’esquerres, es torna a fer possible l’accés a l’ajut als majors de 52 anys, es treu la valoració de les rendes familiars i es torna a l’avaluació personal i es possibilita que les bases de cotització se situïn en el 125%, cosa que facilitaria una jubilació econòmicament millor.

A tot això la UGT‌ hi dóna el vistiplau, però considera que calen alguns complements per compensar els estralls efectuats per les mesures del PP. Ho explica Núria Gilgado, Secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya.

Per un costat cal racionalitzar les diverses ajudes per diversos conceptes que ajuden a les persones grans quan perden la feina.

En segon lloc advoca per racionalitzar la quantia de les prestacions. En tercer lloc reclama aportar la visió de gènere en el sistema de garantia de rendes (la reforma del subsidi de 52 anys realitzada pel PP va afectar de manera més greu les dones que, especialment per la introducció del requisit de rendes familiars, no van poder sol·licitar en més percentatge que els homes aquesta protecció que, a més, les permetia seguir cotitzant per jubilació.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*