UGT de Catalunya destaca el creixement de l’atur per quart mes consecutiu, a octubre en 14.644 persones

El sindicat crida l'atenció respecte a que des de l'any 2009 no s'havia produït un creixement de la desocupació entre juliol i octubre

Redacció
 
 
 
Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d'ocupació

Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d’ocupació

A l’octubre l’atur ha pujat a Catalunya  per quart mes consecutiu, amb 14.644 persones més estan en situació d’atur, situant la xifra total en 387.267 persones. L’increment intermensual ha estat d’un 3,93%, tot i que la reducció interanual ha estat d’un 1% (-3.930 persones).

Igualment, A l’Estat espanyol, també creix l’atur en 97.948 persones (+3,18%) respecte al mes anterior, amb 3.177.659 persones en situació de desocupació. Interanualment es redueix en 77.044 persones (-2,37%).

L’anàlisi fet per UGT de Catalunya afirma que a l’octubre, com ja és habitual, l’atur puja a Catalunya, “cosa que ens situa davant del quart mes consecutiu d’increments, després d’un estiu nefast, i amb la finalització de la temporada turística que agreuja encara més la pèrdua d’ocupació. Alertem que aquest fet (augment de l’atur de juliol a l’octubre) es produeix per primera vegada des de l’any 2009”.

El sindicat destaca que Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur darrere d’Andalusia i, juntament amb l’octubre del 2017 (quan l’atur va créixer en 14.698 persones), és el que ha experimentat l’ increment més gran des de l’any 2008, quan l’augment va ser de 23.784 persones.

En la seva valoració, UGT de Catalunya crida l’atenció sobre l’increment de l’atur entre les persones majors de 45 anys, que puja per tercer mes consecutiu i ja representen més del 53% del total de l’atur, i l’augment significatiu de l’atur entre les persones estrangeres, que representen una cinquena part del total de l’atur. I alertem sobre la situació de les persones més joves, on creix l’atur també per tercer mes consecutiu, però també interanualment.

L’atur creix a totes les províncies: a  Barcelona, amb 6.476 persones més desocupades (+2,34%), a Girona, +2.982 persones (+8,82%), a Lleida, +2.025 persones (+11,03%), i a Tarragona, amb 3.161 persones més en situació d’atur (+7,32%). Interanualment l’atur ha disminuït a totes les províncies.

Un altre aspecte destacat és que  L’atur de les persones estrangeres també creix significativament aquest mes en 6.818 persones (+4%). D’aquest increment, el 71,75% prové del sector serveis, amb 4.891 persones estrangeres més en situació d’atur (+11,2%), i el 17% de l’agricultura, amb 1.160 persones estrangeres més desocupades (+31,5%). Interanualment  l’atur s’incrementa en 3 persones (0%). Aquest col·lectiu representa el 20,34% del total de l’atur.

L’atur s’incrementa a tots els sectors a excepció de la construcció, on es redueix en 217 persones (-0,71%). Així, aquest mes l’atur creix fonamentalment als serveis, amb 11.674 persones més (+4,38%), a l’agricultura (+1.445 persones, +20,20%), a la indústria (+1.007 persones, +2,38%) i entre les persones sense ocupació anterior (+735 persones, +2,84%). Interanualment l’atur decreix a tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on puja en 275 persones més.

Com a alternativa, UGT de Catalunya té un seguit de propostes:

La derogació de les reformes laborals, que segueixen precaritzant el nostre mercat de treball, sense que els beneficis empresarials de la “recuperació econòmica” reverteixen en les persones treballadores, que cada vegada són més pobres.

 

Ø  La posada en marxa de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat, amb una aposta ferma per una política industrial basada en la innovació, la formació i el coneixement, capaç de desenvolupar activitats econòmiques més estables, amb més valor afegit.

 

Ø  Establir la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral. Definir de manera clara què és contractació temporal, quan es pot utilitzar i quan no, i articular un sistema de sancions dissuasiu per tal d’evitar l’ús abusiu i fraudulent de la contractació temporal.

 

Ø  L’inici del debat al voltant de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la coresponsabilitat.

 

Ø  Millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb l’establiment d’uns salaris dignes, augmentant l’SMI per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà (al voltant dels 1.100 euros a Catalunya). Així com traslladar a la negociació col·lectiva dels acords assolits al AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.

 

Ø  Establir unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries, i un servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.

 

Ø  Impulsar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina, i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*