UGT afirma que l’augment de l’atur i la caiguda de l’afiliació a la Seguretat Social mostren la continuïtat de l’estacionalitat i temporalitat

El sindicat denuncia que el gener es van firmar un total de 1.145 contractes de suport a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant l’1 de gener de 2019

Redacció
 
 
 
Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d'ocupació

Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d’ocupació

UGT de Catalunya valora de manera crítica les dades de l’atur de gener de 2019. En aquest sentit assegura que: El 2019 s’inicia a Catalunya amb 398.376 persones en situació d’atur, 5.469 persones més que al mes de desembre (+1,39%), però 24.490 persones menys que l’any passat (-5,79%).

Fent una anàlisi intermensual,  l’atur s’ha incrementat a totes les províncies, tot i que interanualment també s’ha reduït a totes elles.

Per a UGT l’atur creix més entre les dones (+3.471 dones, +1,57%) que entre els homes (+1.998 homes, +1,17%). Interanualment la reducció de l’atur masculí és superior: -7,40% entre els homes (-13.838 homes), davant d’un 4,52% entre les dones (-10.652 dones). Les dones representen el 56,54% del total de l’atur d’aquest mes.

De l’anàlisi de les dades de l’atur, la UGT de Catalunya n’extreu les seves conclusions en forma de propostes.

Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, i impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per construir un nou model  de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable.

Impulsar un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, i un canvi del model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.

Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, perquè cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.

Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i implementar en les empreses el registre de la jornada i el control horari com a eines per lluitar contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.

Inspecció electoral

Reforçar el paper de la inspecció de treball dotant-la de recursos econòmics i amb més personal perquè tingui més eines per perseguir el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, i les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei.

Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.

Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora.

La desocupació registrada creix en dos àmbits delicats: els joves i les persones majors de 45 anys. l’atur juvenil en 2.487 joves (+8,99%) respecte al mes anterior, però també creix interanualment, amb 956 menors de 25 anys més en situació d’atur (+3,28%).

Entre les persones majors de 45 anys també s’incrementa l’atur respecte al mes anterior (+517 persones, +0,25%). Interanualment l’atur en aquest col·lectiu s’ha reduït en 13.108 persones (-5,89%), però encara representa el 52,60% del total de l’atur existent a Catalunya.

La UGT afirma també que Intermensualment cau l’afiliació a la seguretat social en 34.462 persones. En relació amb l’any anterior, l’afiliació s’ha incrementat en 94.512 persones.

Per al sindicat, creix tant la contractació indefinida com la temporal, intermensual i interanualment. Però la contractació d’aquest mes de gener continua essent imminentment temporal: el 86,11% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,94% de la contractació ha estat del sector serveis (217.117 contractes) i el 66,90% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (186.375 contractes).

Un element que destaca UGT de Catalunya és que el gener es van firmar un total de 1.145 contractes de suport a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.

UGT considera que els contractes que s’han fet basats en el suport a emprenedors s’han fet en frau de llei. “Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre”.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*