Principi d’acord per posar en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania des de setembre

El departament de Treball es compromet a estendre l’ajuda a les unitats no monoparentals amb contractes parcials

Tomeu Ferrer
 
 
 
Diodado Toledano en l'acte de lliurament de les signatures en favor de la RGC Foto bcnencomu

Diosdado Toledano en l’acte de lliurament de les signatures en favor de la RGC Foto bcnencomu

Principi d’acord per a la posada en marxa a Catalunya de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La comissió promotora d’aquest nou dret i el grup parlamentari Junts pel Sí, han arribat a un acord que s’ha de ratificar i posteriorment ha de seguir el tràmit parlamentari per ser efectiu.

Després de molts mesos de negociació s’ha aconseguit superar el punt que impedia l’acord: fer compatible la percepció de l’ajut amb el cobrament de salaris sempre que aquests siguin menors al Índex de Referència de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són actualment 664 euros, quantitat que està congelada des de fa 7 anys.

El pacte que ha permès desbloquejar l’acord indica que una comissió específica serà la que fixarà els ritmes a partir dels quals es farà compatible cobrar la RGC i el salari que, Llorenç Serrano, de CCOO, qualifica de «sou de treballadors pobres».

Sigui com sigui, si hi ha temps per implementar la tramitació parlamentària, el 15 de setembre es vol que comenci a percebre’s la RGC i de manera progressiva es vol que el seu desplegament final s’hagi enllestit el 2020. En concret, l’acord implica que el setembre setembre rebran la renda totes les persones que hagin esgotat la resta de prestacions i també les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial amb rendes baixes.

La RGC implica que d’entrada aquest setembre, la primera persona d’una unitat familiar no monoparental percebria 550 euros, i això afectarà també les persones que tinguin un contracte a temps parcial. La segona persona de la mateixa unitat familiar cobraria el 50% d’aquesta quantitat, és a dir 225 euros. I la tercera persona depenent o descendent percebria un 75% de la quantitat base. Les xifres anirien incrementant-se fins a assolir la xifra de la IRSS, actualment 664 euros l’any 2020.

El punt que va suscitar més controvèrsia és precisament la compatibilitat entre rebre la RGC i percebre ingressos del treball. La solució adoptada és que es considerarà la RCG com un complement al salari percebut, de manera que el que cobri la persona se situï en el llindar de la IRSC, actual o el que existeixi l’any 2020.

En l’acord s’estipula que l’any en què la RGC s’haurà desplegat totalment, el primer perceptor cobrarà el 100% de la IRSC, el segon membre de la família el 50% i a partir del tercer membre rebrà 100 euros per persona. No obstant això es fixa un límit per dalt de manera que cap unitat de convivència rebrà més de 1.200 euros mensuals.

La UGT de Catalunya celebra el principi d’acord a què s’ha arribat per crear una renda garantida de ciutadania al nostre país. En una declaració d’urgència s’afirma que “des del nostre sindicat considerem que es tracta d’una gran notícia, ja que si s’aprova serà el primer dret social aconseguit gràcies a la mobilització social per sortir de la crisi, i evitarà que cap llar es quedi sense ingressos a Catalunya”.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*