No creem ocupació: repartim misèria!

Un alt percentatge de la temporalitat del nostre mercat laboral es troba en frau de llei, és a dir, allà on hi ha un lloc de treball estructural (estable) que hauria de ser cobert amb un contracte indefinit es cobreix amb multitud de contractes temporals

Núria Gilgado
 
 
 

Entre el 2008 i el 2016 la contractació a Catalunya s’ha incrementat en un 18,43%, però això que a priori pot semblar una dada positiva i indicativa de l’inici de la recuperació de l’ocupació, quan s’analitza a fons ens adonem que més que crear ocupació el que estem fent és repartir misèria. M’explico amb algunes dades complementàries:

 • Un de cada quatre contractes (450.000 contractes, el 23,8% del total) són de durada inferior a una setmana.

 • El 2016 la contractació temporal representava el 87,41%, mentre que el 2017 el percentatge ja puja fins al 89,13%.

 • Només un 12,59% de la contractació es fa de manera indefinida, per cada nova persona cotitzant s’han signat 2,14 contractes. L’any 2016 van ser necessaris 48 contractes per cada persona menys en situació de desocupació.

 • El 38,95% del total de la contractació anual és a temps parcial.

 • La contractació a través d’ETT ha augmentat de manera alarmant (un 36,3% des del 2008). A més, els contractes que han realitzat aquestes empreses i que tenen una durada igual o inferior a 1 dia han crescut un 88,9%.

Si a tot això li afegim salaris indignes, el resultat és un mercat de treball volàtil i precari.

Realment algú pot creure que més del 87% dels contractes que es fan poden justificar-se per a necessitats temporals? Doncs no, és evident que un alt percentatge de la temporalitat en el nostre mercat laboral es troba en frau de llei, és a dir, allà on hi ha un lloc de treball estructural (estable) que hauria de ser cobert amb un contracte indefinit es cobreix amb multitud de contractes temporals. En què beneficia això als empresaris? En no pagar cotitzacions a les vacances, dies de festa, caps de setmana, en tenir treballadors i treballadores a total disposició sense aplicar-los la jornada i distribució que marca el conveni col·lectiu i en no haver de justificar un acomiadament.

L’any 2016, 8.063 contractes temporals celebrats en frau de llei es van transformar en indefinits com a conseqüència de l’actuació de la Inspecció de Treball. Aquest número seria molt més alt si la Inspecció de Treball disposés de més efectius i si suméssim aquells contractes temporals en frau de llei que no són denunciats per por dels treballadors i treballadores a ser acomiadats.

No podem permetre aquesta “permissivitat” quant a la utilització de la contractació temporal, ni que es vulneri la llei de manera sistemàtica. No pot ser que l’excepció s’hagi convertit en regla i que el frau en la contractació no és persegueixi de forma més contundent.

Com és possible que els empresaris rebin subvencions per convertir els contractes temporals en indefinits –es tracta d’una obligació legal- però no hi hagi cap tipus de penalització per convertir en indefinits els contractes temporals?? Amb els diners de tots i totes paguem a empreses perquè compleixin amb les seves obligacions però quan les incompleixen i es vulneren el drets de les persones treballadores no reben cap tipus de sanció.

Darrera d’aquestes dades hi ha persones, milers de treballadors i treballadores que pateixen i que no poden tenir una vida digna, i això ha de canviar. Des de la UGT de Catalunya exigim mesures urgents per acabar amb aquesta situació de precarietat al nostre mercat de treball:

 • La derogació de les darreres reformes laboral imposades i l’impuls d’un nou marc laboral que promogui l’ocupació estable i amb drets.

 • Estimular mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i  amb més qualitat, incidint especialment en els sectors industrials emergents, amb l’impuls del recent Pacte Nacional per a la Indústria.

 • Lluitar contra el frau en la contractació i l’explotació laboral amb l’increment de les mesures de control de la contractació, així com invertir recursos al Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.

 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció, penalitzant l’abús en la contractació temporal.

 • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal. S’han de delimitar les causes per contractar a través d’ETT, així com modificar l’Estatut dels Treballadors per tal que les persones contractades per ETT computin a l’hora de fer eleccions sindicals.

Com deia al principi estem repartint misèria, aquestes nefastes dades de temporalitat, parcialitat i salaris indignes ho corroboren, i tot i així, alguns volen fer-nos creure que s’està creant ocupació de qualitat i estable. La nostra resposta és que deixin de mentir-nos i facin la seva feina per acabar amb la precarietat laboral que pateixen dia darrera dia milers de treballadors i treballadores.

Núria Gilgado
Sobre Núria Gilgado

Nuria Gilgado, és Secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*