Condemnen Uralita a pagar més de 330.000 euros a la dona i els fills d’un treballador mort per un càncer d’esòfag per l’exposició a l’amiant

La sentència deriva d'una resolució que reconeixia que l'exposició a l'amiant ha causat el càncer, tot i que aquesta patologia encara no figura en la llista de les malalties causades per l'asbest

Redacció
 
 
 
Imatge de la concentració contra l'amiant a Viladecans Foto:CGT

Imatge de la concentració contra l’amiant a Viladecans Foto:CGT

Nova sentència que condemna una empresa a una forta indemnització a un treballador afectat pel contacte amb amiant que li va ocasionar la mort. En aquest cas el Jutjat Social número 28 de Barcelona ha condemnat a Uralita -empresa successora de Rocalla- a pagar més de 330.000 euros a la vídua i els fills d’un treballador que va morir a conseqüència d’un càncer d’esòfag produït per l’exposició a l’amiant. La indemnització s’ha concedit en concepte de danys i perjudicis, segons informa el Col·lectiu Ronda, que n’ha dut la defensa jurídica del cas.

Amb anterioritat a aquesta condemna el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va establir que l’origen del càncer d’esòfag que patia el treballador es trobava en l’exposició continuada a l’amiant en el seu lloc de treball, esdevenint una resolució transcendent pel fet que aquesta patologia no figura en el barem de classificació de malalties causades per l’amiant, a diferència del que succeeix, per exemple, amb el càncer de pulmó o el de pleura, entre d’altres.

Indemnitzar els hereus

La resolució judicial és la primera que fixa l’obligació a l’empresa Uralita, qui va absorbir Rocalla SA, d’indemnitzar els danys causats per l’amiant en relació amb un càncer d’esòfag. Acreditada la mort per inhalació d’asbest, la sentència posa sobre la taula la responsabilitat contractual de l’empresa a favor de la vídua i els fills, en matèria de prevenció de riscos, atenent el fet que Uralita va fer cas omís de les seves obligacions respecte a la salut dels treballadors derivades de la normativa existent des d’almenys l’any 1940 en matèria de prevenció enfront dels riscos derivats de l’exposició a l’amiant.

Ara, segons la sentència, a vídua i els nou fills de l’extreballador  percebran més de 330.000 euros en concepte de responsabilitat de l’empresa pel dany causat al finat. Concretament, les quantitats establertes són d’uns 115.000 euros per a la vídua i entre 20.000 i 50.000 euros per a cadascun dels fills del matrimoni. D’aquesta manera es fa efectiva la demanda de reclamació que va interposar la família de l’extreballador l’any 2018 contra Uralita per tal que es reconegués la responsabilitat de l’empresa com a causant de la mort, atorgant a la vídua i els hereus la facultat de fer ús del dret a ser rescabalat pel dany sofert que hagués correspost al mateix treballador de no haver mort. Es tracta doncs, d’una de les primeres sentències dictades arran de la important resolució del Tribunal Suprem d’octubre de l’any passat, aconseguida també per l’equip d’advocats i advocades de Col·lectiu Ronda, que establia que el dret a percebre una indemnització en concepte de danys i perjudicis formava part i s’integrava en el conjunt de drets i accions que una persona finada deixa com a herència als seus successors.

S’amplien les malalties derivades de l’amiant que causen mort

Aquesta condemna contra Uralita arriba després de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que admetia  l’origen laboral de la mort del treballador atesa la seva exposició continuada a l’amiant durant uns 25 anys com a treballador de Rocalla, cosa que ha obligat l’Institut Nacional de la Seguretat Social  (INSS) a incrementar l’import de la pensió de viduïtat de la parella del treballador a conseqüència del fet de derivar d’una malaltia professional. La sentencia era pionera, ja que és la primera d’un Tribunal Superior de Justícia arreu de l’Estat que reconeixia el càncer d’esòfag com a derivat de l’amiant malgrat que aquesta patologia no figura al barem de classificació de malalties causades per l’asbest.

 

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*