CCOO denuncia que l’atur es concentra en dones, joves i treballadors estrangers

Reclama més recursos per la inspecció de treball per combatre el frau en la contractació

Redacció
 
 
 
L'atur creix més en els segments de població més dèbils

L’atur creix més en els segments de població més dèbils

Dones, joves i treballadors estrangers Dones, joves i treballadors estrangers formen part de l’altra realitat que es reflecteix en l’anàlisi acurada de les dades de l’atur registrat de febrer que ha fet CCOO de Catalunya. A més, es destaca també que només el 14,8% de la contractació que es fa és indefinida.

Tot i que globalment a Catalunya l’atur s’ha reduït en 1.581 persones, ha crescut entre les dones mentre disminuïa entre els homes. A finals de febrer hi ha 1.635 homes menys en situació d’atur (-0,79%), però 54 dones més aturades (+0,02%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 14,25% en el cas dels homes (34.081 aturats menys) i un 8,79% en el de les dones (23.814 dones aturades menys).

El sindicat considera en el cas de l’atur femení, que “es perpetua la feminització de la desocupació, ja que les dones pateixen l’atur en major intensitat que els homes essent més de la meitat de la població aturada. Cal tenir present que elles són les que corren el risc de ser les principals víctimes dels efectes de la crisi, perquè tenen menors oportunitats de retorn al mercat de treball que els homes”.

Pel que fa als joves el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 31.733 joves, 2.199 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+7,45%). No obstant això, respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 8,55%, amb 2.968 joves menys aturats, afirma CCOO.

Una altra de les baules dèbils de la recuperació econòmica pel que fa a l’ocupació son els treballadors i treballadores estrangeres. En aquest sentit, s’incrementa la població estrangera desocupada i representa el 19,86% del total de l’atur: Amb un total de 89.828 persones estrangeres en situació de desocupació, 1.099 persones més que el mes anterior (+1,2%), però es redueix un 12,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

Si es mira el tipus de contractes que s’han firmat al febrer passat es van formalitzar 32.914 contractes indefinits, 691 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 2,14%, i 2.364 contractes més (+7,74%) que el mes de febrer de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 14,80% del total de la contractació d’aquest mes, diu el sindicat.

Pel que fa als contractes temporals se n’han signat 189.455, 4.912 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 2,53%, però 4.612 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+2,50%). El 85,20% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 79,67% de la contractació ha estat del sector serveis (177.163 contractes) i el 67,64% del total de la contractació del mes de febrer ha estat temporal i del sector serveis (150.407 contractes).

Alternatives

Davant la situació, CCOO reitera les seves propostes per canviar les coses.

Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones. Elles són les qui pateixen en major mesura els efectes de la no recuperació del mercat de treball.

– Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

– Reclama mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos.

– Es reafirma en l’exigència al Govern de la urgència i necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral.

– Defensa, per sortir de la crisi, un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant. El Pacte Nacional per la Indústria és una aposta clara per sortir de la crisi i generar ocupació estable i de qualitat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*