UGT emfasitza en què l’ocupació creada és precària i es concentra al sector serveis

El sindicat recorda que la nova feina és el resultat de la reforma laboral imposada amb salaris baixos, jornades parcials i contractes de curta durada

Redacció
 
 
 
La protecció econòmica dels aturats segueix baixant

La protecció econòmica dels aturats segueix baixant

UGT de Catalunya considera que el descens experimentat en les xifres d’atur a Catalunya i a Espanya. Vincula la millora a l’estacionalitat de l’ocupació, cosa que passa habitualment durant l’estiu. Això queda clar quan s’examina el tipus de treball que s’ha creat: la contractació temporal representa el 88,68% de la contractació total d’aquest mes, el 81,15% de la contractació s’ha realitzat en el sector dels serveis i el 71,77% del total de la contractació d’aquest mes és temporal i del sector serveis.

“Des de la UGT de Catalunya continuem alertant de les condicions laborals lligades a aquesta nova contractació: salaris més baixos, jornades parcials i contractes de curta durada”.

A més, el sindicat destaca que “l’estacionalitat, la temporalitat i la precarietat de l’ocupació creada, que és el resultat de l’aplicació d’una reforma laboral imposada, i que res té a veure amb la creació d’ocupació de qualitat”.

D’altra banda, ” la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació, torna a reduir-se arribant aquest mes fins al 53,57%; també s’incrementa el percentatge de persones que cobren una prestació no contributiva (426 euros), que aquest mes arriba fins al 55,63% del total de persones que tenen dret a una prestació; i s’incrementa el nombre de persones amb uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res, arribant ja al 76,23% de les persones en situació d’atur registrades”.

Davant d’això, UGT recorda la seva alternativa, que passat per:

· La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

·         Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica, que generin confiança i incentivin el consum de les persones.

·         Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.

·         Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.

·         Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

·         Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front a la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

·         Desenvolupar polítiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones de més de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.

·         Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.

·         Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

·        Aplicar una reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*