UGT afirma que tot i la millora encara hi ha a Catalunya 140.000 aturats més dels que hi havia abans de la crisi

El sindicat destaca que respecte a fa un any s’han fet 1.291 contractes indefinits menys

Redacció
 
 
 
Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d'ocupació

Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d’ocupació

UGT de Catalunya considera que malgrat que les dades de l’atur mostren un descens en el nombre de persones que busquen feina al país: actualment hi ha 396.642 aturats i aturades, amb un descens de 1.734 casos el febrer passat, hi ha encara 140.000 ocupats menys dels que hi havia abans de la crisi, i el sindicat destaca que entre aquests hi ha molts joves.

L’organització sindical analitza la qualitat de la contractació. Així, es veu que cau la contractació indefinida, tant la intermensual com la interanual: s’han signat 2.956 contractes indefinits menys (-7,64%) que el mes passat i 1.290 contractes indefinits menys que ara fa un any (-3,48%).

Pel que fa a la contractació temporal, també s’ha reduït aquest mes, amb 33.058 contractes menys (-13,79%), però interanualment s’ha incrementat en 2.734 contractes (+1,34%).

El sindicat ha destacat que el 63,86% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (254.393 persones).

UGT de Catalunya considera que per capgirar la situació actual i recuperar l’ocupació cal aplicar un conjunt de mesures entre les quals destaca:

Ø  Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, amb un model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.

Ø  Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i implementar en les empreses el registre de la jornada i el control horari com a eines per lluitar contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.

Ø  Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per a què cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.

Ø  Reforçar el paper de la inspecció de treball, amb més recursos econòmics i més personal, amb l’objectiu de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.

Ø  Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.

Ø  Impulsar la intermediació pública del SOC i regular les ofertes de feina que es publiquen en portals telemàtics amb uns mínims requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe, amb l’objectiu d’evitar el frau.

Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*