UGT afirma que malgrat les xifres mensuals d’atur de juny segueix la temporalitat, la parcialitat i els salaris baixos

El sindicat considera que en matèria laboral segueixen les rebaixes d'estiu pel que fa a l'ocupació a Catalunya

Redacció
 
 
 
Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya

Una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

UGT de Catalunya, en la seva valoració de les dades de l’atur registrat a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constata que: “el juny és novament un bon mes per les dades del nostre mercat de treball. Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma amb una major reducció de l’atur. Estem davant el cinquè mes consecutiu de disminució de l’atur (tot i que la d’aquest juny ha estat la més baixa dels darrers anys). A més, s’ha incrementat la contractació i també l’afiliació a la seguretat social”.

Per tant, el sindicat assegura que “en aquest mes conflueixen diferents factors que determinen aquestes bones dades: l’increment de la demanda en el sector turístic, l’inici de les activitats del lleure infantil i juvenil que segueixen a la finalització del curs escolar, les ofertes i promocions que avancen les rebaixes als comerços i les campanyes agràries de temporada iniciades aquests mesos”.

Més cotitzants, menys cotitzacions a la Seguretat Social

Però tots els factors abans esmentats fan que es redueixi la contractació indefinida i creixi la temporalitat, en part degut a la derogació del contracte de suport a l’emprenedor, la qual cosa demostra que aquests contractes, en realitat eren temporals. Per una altra banda, tot i haver-hi més persones treballadores que cotitzen a la seguretat social, les cotitzacions es redueixen, perquè els salaris són més baixos i, per tant, les cotitzacions també, diu UGT.

Per al sindicat de tradició socialista,  els aspectes abans esmentats es tradueixen en més temporalitat, més parcialitat en alguns casos i jornades maratonianes en d’altres, contractes de molt curta durada i salaris més baixos, que fan augmentar la vulnerabilitat de les persones treballadores i reprodueixen models del passat, que no solucionen els problemes d’un mercat laboral instal·lat en la precarietat i l’estacionalitat de les que sembla no voler sortir.

UGT de Catalunya recorda també que, tot i les bones dades d’aquest mes, amb una disminució intermensual de 13.819 persones, i una reducció interanual de 12.920 persones (-3,49%), encara hi ha 111.780 persones en situació d’atur més que abans de l’inic de la crisi, que tenim més joves desocupats, la temporalitat és 4,28 punts percentuals més alta i tot i que hi ha més afiliats a la seguretat social, la cobertura en prestacions per desocupació és 14,50 punts percentuals més baixa.

A Espanya l’atur se situa en 3.015.686 persones, amb una reducció intermensual de 63.805 persones (-2,07%), i una reducció interanual de 146.476 persones (-4,63%).

Per tot plegat el sindicat català continua reclamant:

  • La derogació de les reformes laborals, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball i la reposició dels drets de les persones treballadores, perduts al llarg d’aquests anys i que no s’estan recuperant tot i els guanys empresarials.
  • La construcció d’un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement, amb les persones en el centre del treball, situant els drets dels treballadors i treballadores i les necessitats de les persones en el nucli de les polítiques econòmiques, socials i ambientals del país.
  • Iniciar un debat en profunditat al voltant de diferents reptes del nostre mercat laboral, com el repartiment del treball, la robotització, la igualtat i la conciliació, amb una nova reducció de la jornada laboral, que podria ser fins a les 32 hores, com a element clau.
  • L’ús la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
  • L’ús del registre de la jornada i el control horari que garanteixi l’equilibri de les prestacions contractuals entre el que es treballa i la seva remuneració, el compliment dels límits en matèria de jornada, la creació d’un marc de seguretat jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses i que possibiliti el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per evitar els abusos.
  • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals i un SMI de 1000 euros.
  • Destinar més recursos humans i econòmics per reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.
  • Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i impulsar una reforma global integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més cobertura i més intensitat protectora. I també agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*