crisi industrial

Ens manquen polítiques industrials

08/10/2019 - Antonia Rivero

Els expedients de regulació d’ocupació amb gran pèrdua de llocs de treball es presenten com a anticipació a una situació negativa. Una política industrial efectiva hauria d’evitar les pèrdues d’ocupació en aquest sector estratègic per Catalunya