Antonia Rivero

Antonia Rivero
Sobre Antonia Rivero

Antonia Rivero és secretària general de la Federació d'Indústria de la USOC Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Ens manquen polítiques industrials

08/10/2019 - Antonia Rivero

Els expedients de regulació d’ocupació amb gran pèrdua de llocs de treball es presenten com a anticipació a una situació negativa. Una política industrial efectiva hauria d’evitar les pèrdues d’ocupació en aquest sector estratègic per Catalunya