Renda Garantida de Ciutadania: gestió massa lenta i necessitat d’un reglament aclaridor

Reforcem l’objectiu principal de la Renda garantida de ciutadania: Assegurar una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure llur autonomia i participació activa a la societat. Per això CCOO reivindiquem recursos i agilitat. Ens hi juguem molt

Toni Mora
 
 
 
Activistes, consellers, sindicalistes i diputats celebren junts l'aprovació de la Renda Garantida foto: TV3

Activistes, consellers, sindicalistes i diputats celebren junts l’aprovació de la Renda Garantida foto: TV3

A la fi, després d’un llarg període, el passat 5 de juny s’ha constituït formalment la Comissió de Govern de la Renda garantida de ciutadania. L’òrgan venia funcionant d’una manera potencial durant aquest temps de vigència de la llei i CCOO hem participat amb 3 representants. A més de la Comissió de Govern s’han desenvolupat múltiples reunions de comissions de treball com les de reglament o de coordinació territorial, entre d’altres.

Segons dades lliurades pel Departament de Treball, en aquest moment (5 de juny de 2019) hi ha a Catalunya 122.305 persones beneficiàries de la Renda garantida de ciutadania i el nombre d’expedients aprovats és de 78.024, un 14% més que el setembre de 2017. Amb tot, són dades que fan pensar que existeix encara un volum important de persones que no han accedit a ella: hi ha un ampli marge de millora per arribar al conjunt de població amb major vulnerabilitat social.

CCOO considerem que la gestió de la prestació i tota la seva implementació continua essent massa lenta (2,5 mesos de mitjana per resoldre sol·licituds) i urgeix que es posi en marxa el Reglament que interpreti i doni peu a millorar certes rigideses que l’actual redactat de la llei no permet: la compatibilitat de la Renda garantida amb el treball a temps parcial o a temps complet esporàdic, la possibilitat que a una mateixa llar pugui existir més d’una renda si l’habiten diversos nuclis familiars i persones, o la necessària millora de la coordinació territorial propera al territori.

En aquest sentit es va aprovar a la reunió constitutiva de la Comissió de Govern una de les reivindicacions del nostre sindicat, la creació d’àmbits territorials de coordinació representatius per fer més pròxima la gestió a administracions locals, agents socials i econòmics, i sobretot a les persones que la sol•liciten i/o la perceben. Necessitem també més dades territorialitzades de l’impacte de la Renda i una observació permanent en clau de gènere.

També per a nosaltres és imprescindible l’estabilitat laboral de les treballadores i treballadors que gestionen la prestació, la millora dels protocols interns d’informació, l’augment de recursos econòmics i de personal per evitar col•lapses a les oficines del SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) i tensions i sobrecàrregues que vagin en detriment de la salut laboral.

La Renda garantida de ciutadania és un dret aconseguit amb una impressionant lluita de molta gent organitzada, entre altres associacions, en sindicats com el nostre. Exigim que tingui el fruit del desenvolupament legal i reglamentari que permeti fer-la útil per al conjunt de la societat i, sobretot, per la gent que està en pitjors condicions.

Reforcem l’objectiu principal de la Renda garantida de ciutadania: Assegurar una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure llur autonomia i participació activa a la societat. Per això CCOO reivindiquem recursos i agilitat. Ens hi juguem molt.

 

Toni Mora
Sobre Toni Mora

Toni Mora és responsable de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions a CCOO de Catalunya Contacte: Página web | Twitter | Més articles

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*