Deu mesures per ‘cooperativitzar’ l’economia catalana des dels municipis

La federació de cooperatives de treball ha elaborat un complet programa d’actuacions per fer que l’economia social arribi a tots els racons i àmbits del país

Redacció
 
 
 
Votació dels estatuts de la nova federació d'alumnes de cooperatives d'escoles

Votació dels estatuts de la nova federació d’alumnes de cooperatives d’escoles

El cooperativisme ha tingut els últims anys un fort impuls. La part principal del creixement és fruit de la iniciativa del moviment, però també s’ha donat aquests anys una imbricació important de les administracions locals. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha elaborat un decàleg per cooperativitzar els municipis. Es tractaria d’un pas més per aconseguir que el cooperativisme esdevingui un agent econòmic de primer ordre que tingui presència en el diàleg institucional.

El document es fa arribar a totes les administracions i també als partits polítics i coalicions que es presentaran a les pròximes municipals.

Actor econòmic per a una economia plural

La primera de les deu mesures planteja «crear consells municipals d’economia social i solidària o grups de treball on el con-junt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local».

En aquest àmbit el manifest afirma que les cooperatives impulsen el canvi productiu des dels valors. Generen capacitat de crear riquesa col·lectiva, ocupació estable i cohesió social.

Promoció econòmica amb accent col·lectiu

Aquest punt proposa introduir transversalment l’opció de l’empresa cooperativa en les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració que es dediqui a la creació d’empresa.

Més concretament, la federació considera necessari facilitar eines i ajut econòmic que facilitin accedir al cooperativisme aquelles persones i sectors socials que tenen més dificultats per fer-ho, especialment persones migrades, joves menors de 25 anys i dones, i persones de més de 45 anys.

Gestió cooperativa i comunitària d’equipaments municipals

El document considera positiu que les administracions locals cedissin a les cooperatives del territori la gestió dels vivers d’empreses, obradors compartits per transformació d’aliments, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives, entre altres.

Pel que fa a sòl destinat per a fer habitatges amb protecció oficial (HPO), constituir un dret de superfície per part dels municipis en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, sense ànim de lucre, i que les taxes municipals reconeguin la seva funció social.

Desenvolupament local i finances ètiques

La federació de cooperatives considera que cal promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, a través de fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament de les cooperatives locals. A més, caldria articular el suport local per fer possible que les entitats cooperatives accedeixin a subvencions i ajuts, des dels municipis fins a l’àmbit europeu.

Continuïtat empresarial amb perspectiva cooperativa

El document insta els poders locals a posar en marxa mecanismes i ajuts que permetin la conversió d’empreses de l’economia capitalista en cooperatives i empreses de l’economia social . Això caldria fer-ho eliminant els obstacles a la transformació, creant recursos formatius que facilitin l’acompanyament de les empreses que estan en processos de concurs de creditors en el seu trànsit cap al cooperativisme. També es reivindica suport tècnic i econòmic als projectes d’intercooperació d’àmbit local.

Ivan Miró, membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya foto: FCTC

Ivan Miró, membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya foto: FCTC

Compra pública responsable i concertació público-social

En aquest camp es reivindica l’impuls a la compra pública de béns i serveis socialment responsable que prioritzi les cooperatives. També es reclama impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.

Accés a l’economia local, suport a la digitalització

En aquest punt es proposa: donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària. Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals. Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i solidària i donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.

Foment del cooperativisme en l’educació

Es reclama impulsar el coneixement del cooperativisme en tots els nivells de l’ensenyament, des de primària fins a l’ensenyament superior. En tots aquests àmbits es buscaria també promocionar la creació de cooperatives, des de les d’alumnes en els cicles inicials fins a les que serveixi per transferir coneixements i recerca als sectors implicats.

Impulsar la Recerca i Desenvolupament cooperatiu

En aquest punt es tractaria d’Impulsar l’R+DCoop des dels municipis catalans, juntament amb empreses cooperatives, federacions, ateneus cooperatius i centres de recerca socials i universitaris.

Economia feminista i democratització de les cures

Això implicaria donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista. Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores proveïdores (dones i homes) i persones usuàries o consumidores de cures.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*