CCOO reclama de cara al 21D una llei de contractacions responsable i un banc públic català

El sindicat considera que la reivindicació nacional i la social han d’anar de la mà. Així, reivindica un salari mínim de 1000 euros i un referèndum pactat per a Catalunya

Redacció
 
 
 

Comissions Obreres de Catalunya ha fet públics, en una roda de premsa, els requisits que aquest sindicat considera indispensables de cara a les eleccions del 21 de desembre vinent. El sindicat considera, com és tradicional en la seva línia d’actuació, que els drets nacionals han d’anar de la mà dels drets socials dels ciutadans de Catalunya. En aquest sentit el sindicat ha fet un document amb les seves propostes, entre les quals destaca una llei de contractacions responsable i un banc públic català.

El secretari general, Javier Pacheco; la secretària d’Organització i Comunicació, Montse Ros, han desgranat quines són les propostes que el primer sindicat català voldria veure complimentades en la pròxima legislatura.

CCOO proposa Diàleg i negociació política per encaminar el conflicte nacional de Catalunya. En aquest sentit planteja obrir la negociació d’una ponència per a la reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer possible un nou marc d’autogovern per a Catalunya i, de manera paral·lela, negociar les formes que ha de tenir un referèndum perquè la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se legalment i lliurement.

També planteja CCOO les seves propostes de diàleg i negociació política per encaminar el contenciós social a Catalunya. En aquest àmbit el sindicat ha presentat set grans apartats.

El primer es titula: «contra la desigualtat i la pobresa». En ell es reclama la posada efectiva en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, el dret a l’habitatge, eradicació de la pobresa energètica i el restabliment de l’aportació del 0,7% del PIB per part de Catalunya a la cooperació.

Un altre apartat significatiu és el que reclama un treball digne. En aquest camp hi ha molts apartats. Tots s’emmarquen en la reclamació d’un marc català de relacions laborals. Però hi ha també altres propostes vigoroses com aconseguir un salari mínim de 1.000 euros, recuperació de salaris i condicions de treball en l’àmbit públic i la convocatòria d’oposicions en tots els àmbits de treballs públics.

També es reclama la Regulació del treball autònom. Identificació i actuació contra les falses relacions col·laboratives i els falsos autònoms.

Canvi en els criteris abusius de les avaluacions mèdiques de l’ICAM perquè no es donin altes indegudes i forçoses.

Pla d’ocupabilitat jove. Limitació del temps de treball en FP dual, com a personal becari o com a personal en pràctiques. Acompanyament al mercat laboral ordinari en el termini d’un any.

Reforç del Servei d’Ocupació de Catalunya perquè gestioni la informació, l’acompanyament i les beques al servei de les persones treballadores dels centres de formació i de les empreses.

Pla d’acció contra les desigualtats i les discriminacions a la feina per raó de gènere, orientació sexual, origen, diversitat funcional i d’altres.

Llei d’igualtat retributiva d’homes i dones per a l’eradicació de la bretxa salarial de gènere.

Un tercer gran apartat és el dels drets de ciutadania.

En aquest àmbit, el sindicat, d’acord amb la seva tradició sociolaboral planteja:

Reforçament dels drets cívics i socials que han sofert retrocessos: llibertat d’expressió, pluralisme, llibertat sindical, dret de vaga, dret d’organització i d’acció política, dret a la justícia i dret a decidir sobre el propi cos.

En Educació CCOO reclama :

— Compromís amb el model d’escola catalana.

— Inversió del 6% del PIB perquè el sistema educatiu pugui ser inclusiu. Gratuïtat de l’educació

de 0 a 16 anys i dels menjadors escolars.

— Creació de 10.000 places de diferents nivells i modalitats de formació professional.

— Pla de rehabilitació de centres i nova construcció. Eliminació dels 1.000 barracons.

— Abaixament progressiu de les taxes universitàries solidàries. Més beques i més diners per

a beques.

• Mitjans de comunicació públics i independents, per tant, adscrits al Parlament i no al Govern.

• Desplegament de la llei d’igualtat catalana

• Dotació pressupostària per a la prevenció i l’eradicació de la violència masclista.

A més, el sindicat té apartats en la seva alternativa en els camps del benestar, que afecten la salut dels ciutadans i ciutadanes i el suport a la dependència.

Com a propostes econòmiques el sindicat planteja una llei de contractació socialment responsable i donar suport a l’economia social i solidària, entre altres.

En l’àmbit del finançament, el sindicat planteja la necessitat de la creació d’un banc públic a Catalunya i promoure una fiscalitat justa i progressiva.

Finalment, el sindicat ha elaborat tot un seguit de mesures destinades a la lluita contra la corrupció, amb el benentès que si es canvia la política però no es lluita contra la corrupció difícilment hi haurà canvis de fons.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*