CCOO va millorar en 13 punts el seu autofinançament des del 74% del 2015 al 87,1% de 2016

Si el sindicat mantingués el ritme de millora, l’any vinent es podria arribar a ser autònom amb quotes i serveis prestats directament

Tomeu Ferrer
 
 
 
Javier Pacheco, secretari general i Jordi Llorens, director de finances i serveis lliuren els comptes de CCOO al síndic

Javier Pacheco, secretari general i Jordi Llorens, director de finances i serveis lliuren els comptes de CCOO al síndic

Comissions Obreres de Catalunya va millorar en 13 punts el seu autofinançament entre els anys 2015 i 2016, segons es desprèn de l’anàlisi dels comptes de la central sindical. L’any 2015 els ingressos obtinguts de les cotitzacions dels afiliats i dels treballs realitzats directament, com són l’assessorament a afiliats, comitès d’empresa i seccions sindicals, van arribar a cobrir el 74% de les despeses. Un any més tard els ingressos fruit del mateix concepte van sumar el 87,1% dels ingressos, segons es pot veure en aquest enllaç.

La millora de l’autofinançament es produeix tot i que les subvencions oficials han caigut dràsticament i els fons per a formació han estat també reduïts. Per tant, una part molt important de la millora de la situació financera es produeix per dues vies, segons fonts dels responsables consultats. Per una part de la recuperació de l’afiliació, que gairebé arriben als 140.000 cotitzants. Aquest punt ha tornat a millorar des del punt d’inflexió de la crisi. La segona font de la millora és l’estalvi a què el sindicat s’ha auto-sotmès, precisament per acostar-se al màxim possible a l’autofinançament.

Si la millora aconseguida en els números de CCOO es mantingués amb el mateix ritme que a l’exercici passat, l’any vinent es podria aconseguir en punt neutre, que faria que la central obrera fos independent econòmicament. Tot això en el benentès que les subvencions i els treballs directes es mantinguessin en les mateixes proporcions.

Segons les dades que es poden repassar, perquè estan dipositades a la sindicatura de comptes, CCOO va ingressar l’any 2015, 19,1 milions de fons propis, formats per les quotes i treballs directes. A aquesta xifra cal afegir 6,3 milions en subvencions finalistes, a les quals cal sumar 300.000 euros d’altres fonts. Cosa que va representar el 74% d’ingressos propis, sobre un total de 25,78 milions.

L’any 2016 en concepte de quotes el sindicat va recaptar 17.597.388 euros, cosa que suma el 59.57% dels ingressos, a les quals cal sumar 3,620 milions d’euros, fruit d’activitats directes realitzades pel sindicat, equivalents a un 16,75% dels ingressos. Altres ingressos propis sumen 1.287.299 euros, el 5,96%. Tot plegat suma el 87,1. Finalment, l’any passat es van ingressar 1,249 milions d’euros, un 5,78% del total, corresponents a activitats finalistes subvencionades, com per exemple impartir cursos de formació i orientació professional. En total van ser 21,6 milions recaptats per tots els conceptes. D’aquesta xifra, es van aportar 4,7 milions a organitzacions estatals i internacionals relacionades amb CCOO.
El creixent autofinançament de CCOO es produeix en un context molt negatiu. De fet, cada any s’abaixa el pressupost global al mateix temps que augmenta la independència financera. El creixement de l’afiliació encara no ha recuperat, però, els cotitzants que va arribar a tenir a Catalunya abans de la crisi, que van superar els 180.000. D’altra banda, els fons aportats en matèria de cursos i subvencions finalistes, descendeix d’any en any, cosa que obliga a reduir costos.
La quota de CCOO és d’11,5 euros, que a la pràctica es redueix fins als 10,6 euros de mitjana perquè, per exemple, hi ha aportacions reduïdes per casos especials com persones aturades.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*