CCOO diu que l’EPA del primer trimestre mostra que la temporalitat és del 20,8% i la parcialitat del 14,6%

El sindicat destaca que creix molt més el nombre de persones amb contracte temporal que el de les persones indefinides

Redacció
 
 
 

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPAS) del primer trimestre mostren una represa de l’atur a Catalunya. En la seva anàlisi CCOO considera que les xifres desmenteixen les visions sobre la superació de la crisi. El sindicat destaca l’alta taxa de temporalitat, un 20,8% i de parcialitat, un 14,6%.

El sindicat assegura que «la taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se situa en un 15,3%, 0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 2,1 punts percentuals menys que el 2016». Però, és que La taxa d’atur femenina (16,4%) continua sent força superior a la masculina (14,2%). Respecte fa un any, l’atur s’ha reduït en 83.300 persones, el que representa una disminució del 12,6%. Això es tradueix en -43.100 homes i    -40.100 dones.

Si es mira la creu de la moneda, la taxa d’ocupació pel primer trimestre de 2017 és del 52,3% a Catalunya. Aquesta xifra representa -0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,9 punts percentuals més que l’any 2016.

Un altre aspecte que es pot esbrinar de l’estadística és el corresponent a la contractació i el tipus de jornada. Així, el primer trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 33.600 persones, respecte a fa un any (1,6% més), i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 46.600 persones assalariades (9,1% d’increment). El tipus de jornada mostra que la taxa de parcialitat ascendeix fins al 14,6%, sent la de les dones molt superior a la dels homes, exactament del 22,4%.

Com a conseqüència, CCOO assegura que la recuperació del mercat de treball és insuficient, lenta i precària. Per tant, el sindicat insta les empreses a generar ocupació estable, amb drets i condicions laborals dignes. En aquest sentit el sindicat reclama també més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació.

De manera estratègica i concretament a Catalunya CCOO reclama la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania i del Pacte Nacional per a la Indústria, garanties d’un creixement que creï llocs de treball estable i d’una societat que no deixi ningú enrere.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*