CCOO denuncia que la reducció de l’atur entre les dones es fa a ritme inferior al dels homes

El sindicat troba enganyoses les xifres de la baixa de la desocupació perquè hi ha moltes persones que per desconfiança en el mercat de treball deixen de buscar feina activament

Redacció
 
 
 
Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya

Una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

Comissions Obreres crida l’atenció, en la seva valoració de les dades de l’atur de febrer de 2018, del fet que la reducció de la desocupació es produeix entre les dones a un ritme força inferior al dels homes.

El sindicat recorda que: El febrer de 2018 deixa una xifra de 418.181 persones registrades com a aturades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), cosa que significa una reducció interanual del 7,6% (34.161 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.470.248 les persones desocupades, amb una reducció del 7,5%.

CCOO crida l’atenció respecte de la reducció de l’atur registrat, perquè «la manca de confiança en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina activament».

Les dones representen el 56% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han reduït el nombre en un 10,1%, les dones ho han fet en només un 5,4%. Respecte a gener, les dones han reduït les xifres en un 0,9% mentre que els homes ho han fet en un 1,4%.

Pel que fa a sectors d’activitat, s’ha reduït el nombre de persones aturades en tots els àmbits. La construcció encapçala la reducció amb un 14,6% i 6.147 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 13,2% i 7.176 persones menys, els serveis ho fan en un 5,9% menys i 18.654 persones; finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 6% i 675 persones menys.

Les persones immigrants representen el 20,8% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el segon mes de 2018, cosa que significa un total de 87.038 persones. L’atur registrat d’aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 3,1%, percentatge que es tradueix en 2.790 persones aturades menys.

Davant d’aquesta situació, CCOO recorda quines són les polítiques que, en la seva visió, podrien canviar la situació de l’ocupació a Catalunya.

Propostes

Calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones.

– Cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

– Exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin en temps. Malauradament les dones són les qui treballen més hores extraordinàries no remunerades.

-Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

– Demana enfortir la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius, especialment en els nivells més baixos, i que l’aplicació del Salari Mínim

Interprofessional (SMI) sigui efectiva. Només amb la creació d’ocupació estable i de qualitat s’aconseguirà reactivar la demanda interna.

-Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*