CCOO denuncia que hi ha 171.000 aturats més que el 2008, tot i la reducció de la desocupació de gener

El sindicat crida l'atenció en la reducció de les prestacions i que la meitat són de caràcter assistencial, cosa que mostra la precarització del mercat laboral

Redacció
 
 
 
Cues en oficines d'ocupació foto:UGT

Cues en oficines d’ocupació foto:UGT

Comissions Obreres de Catalunya indica, en la seva valoració de les dades de l’atur de gener de 2017, que malgrat la sensació de millora, l’any 2017 mostra que hi ha 171.000 persones desocupades de què hi havia el 2008, data en què va començar la crisi econòmica.

El mes de gener de 2017 deixa una xifra de 453.923 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 12,4% (64.157 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.760.231 les persones desocupades, amb una reducció del 9,4%.

Respecte al mes anterior, l’atur registrat s’ha reduït en 278 persones aturades (-0,1%). La població menor de 25 anys mostra un augment de 2.076 joves sense feina, xifra que suposa un increment del 7,6% en relació a desembre i que a Catalunya hi hagi un total de 29.534 joves que cerquen feina sense èxit, indica el sindicat.

CCOO considera que “la desocupació es redueix a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció, que ho ha fet amb una intensitat superior a la resta. Aquesta tendència constata que la lleu recuperació s’està donant en sectors d’escàs valor afegit i en llocs de treball precaris i inestables”.

El total de contractes registrats a Catalunya el mes de gener és de 226.590, dels quals el 85,8% són de caràcter temporal. Respecte al gener de 2016 augmenta el nombre de contractes en 23.696, un 11,7% més. En aquest sentit, “El creixement de la contractació respecte fa un any evidencia que la reducció de l’atur no es tradueix en ocupació, i molt menys en contractació estable si tenim en compte l’elevat percentatge de nova contractació temporal”.

El desembre de 2016 es va tancar amb 267.244 persones aturades a Catalunya que rebien algun tipus de protecció per atur.

La notable reducció interanual es produeix tant en prestacions contributives (-7.917 i un -5,7%) com en subsidis (-17.915 i un -13,8%) com en prestacions de Renda Activa d’Inserció (-3.388 i un -12,3%) i persones participants del Programa d’Activació per l’Ocupació (-407 i -23,5%).

En relació amb el mes anterior, es dóna un increment de 2.137 prestacions contributives (1,7%) i 41 persones participants del Programa d’Activació per l’Ocupació (3,2% més), mentre que es redueixen els subsidis en 1.707 (1,5% menys) i la RAI en 546 persones perceptores (2,2% menys). Per tant, CCOO constata: “El pes més gran de prestacions assistencials que de contributives és conseqüència de l’elevat atur de llarga i molt llarga durada, el clar deteriorament del mercat de treball i l’empobriment de les famílies”.

Com fa mes a mes, CCOO planteja quines són les seves reivindicacions per redreçar la situació de l’atur.

Propostes

El sindicat defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant. El Pacte Nacional per la Indústria és una aposta clara per sortir de la crisi i generar ocupació estable i de qualitat.

En segon lloc, considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones.

Elles són les qui pateixen en major mesura els efectes de la no recuperació del mercat de treball, assegura.

El tercer punt és la reclamació mesures urgents per donar resposta a qui no té feina ni prestacions. La Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, que actualment està pendent d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a les persones sense ingressos.

A més, CCOO considera insuficient l’increment del salari mínim interprofessional per tal de sortir de la crisi i reactivar el consum i la demanda interna. També creu necessari un augment de les pensions per tal de recuperar el poder adquisitiu que tantes persones han perdut en aquests darrers anys.

Finalment, CCOO manifesta que calen mesures pressupostàries per impulsar l’ocupació estable i de qualitat, incrementant ocupació en l’àmbit de l’administració pública. Es reafirma en l’exigència al Govern de la urgència i necessitat de derogar la Reforma Laboral que garanteixi els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral. Finalment, demana un pla de xoc contra l’atur, especialment per a l’atur de llarga i molt llarga durada.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*