La bretxa salarial a Catalunya s’eixampla: les dones cobren 7.123 euros menys que els homes

De mitjana, una treballadora té un salari 25,95 punts inferior al d'un home, un més que un any enrere

Tomeu Ferrer
 
 
 
Concentració de dones sindicalistes davant de Foment del Treball

Concentració de dones sindicalistes davant de Foment del Treball

La bretxa salarial, la diferència entre el que cobren els homes i les dones, ha augmentat a Catalunya gairebé un punt en un any. Ara, les dones cobren 25,95 punts menys que els homes. En xifres, les dones cobren de mitjana anual 7.123 euros menys que els homes, d’acord amb les dades de l’Enquesta d’estructura salarial de 2014, feta pública a finals de juny que citen en un estudi les CCOO de Catalunya.

La bretxa era fins fa poc un element que mostrava una lenta disminució. Però des de fa dos anys aquesta diferència ha tornat a augmentar. En general això passa perquè els salaris dels homes en uns casos pugen mentre baixes els de les dones i en altres ocasions, tot i baixar els salaris d’homes i dones, ho fan amb més força els de les dones, segons explica, Lídia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l’Empresa de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya .

L’augment de la bretxa és degut al fet que encara que baixen els salaris d’homes i dones, la baixada del salari de les dones és el 175% de la dels homes.

Si l’anàlisi es fa per franges d’edat, l’escletxa salarial només disminueix 1 punt entre les persones de menys de 25 anys. Tanmateix en aquest àmbit la diferència és de 24,5 punts. A la resta de les bandes d’edat la distància entre els salaris dels homes i les dones augmenta. Ho fa especialment en la franja entre 45 a 54 anys i 55 anys i més. En aquests casos les dones cobren quasi 1/3 del salari dels homes (més de 10.000 € de diferència anual), a causa del fet que augmenten els salaris dels homes i baixen els de les dones.

El sindicat CCOO ha estudiat també l’efecte de la diferència entre els salaris que cobren homes i dones que viuen a Catalunya que han nascut fora de l’Estat espanyol, la distància augmenta encara més que la mitjana: 2,4 punts.

L’estudi esbrina les diferències per sectors d’activitat. El resultat és que només es disminueix una disminució de la bretxa salarial a la construcció, 1 punt percentual, però cal tenir en compte que en aquest àmbit només hi treballa un 1% de dones. La bretxa salarial a la indústria creix 2,35 punts, arribant a 21,63. Això ha passat perquè, segons l’estudi, el salari dels homes ha pujat en 736 euros mentre que el sou de les dones ha baixat en 144,5 euros. Al seu torn, al sector dels serveis la bretxa salarials supera 25 punts. En aquest cas els salaris d’homes i dones han baixat, però més el de les dones.

Quant al tipus de contractació, la bretxa augmenta tant en la contractació indefinida com en la contractació de durada determinada. També es dóna el cas de què augmenta més la bretxa en les condicions més precàries, en 1,5 punts, situant-se en els 12,06 (2.000 € de diferència anual), ja que la pujada del salari dels homes duplica a la de les dones. Igualment la contractació indefinida té una bretxa superior als 27 (8.000 €) pel fet que la baixada de salaris de les dones quadruplica la dels homes.

Propostes

Davant la situació plantejada, CCOO reivindica:

-Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i incentivar les empreses petites i mitjanes per a negociar i dur a terme mesures i plans d’igualtat.

-Dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

-Pressupostos de l’Estat per a garantir els serveis públics d’atenció social i dependència.

-Aplicar la durada i la prestació màxima del permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i la dotació de partides pressupostàries.

I de cara a l’acció sindical, CCOO planteja incloure en els convenis aspectes que minimitzin o contribueixin a tancar la bretxa. Entre aquests punts hi ha:

  • Definició de tots els conceptes retributius.
  • Identificació dels conceptes retributius per a cada un dels llocs de treball per a evitar que existeixi qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
  • Garantir que els llocs de treball feminitzats no estiguin infravalorats.
  • Tenir una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.
  • Crear una comissió paritària d’igualtat que faci el seguiment de tots aquests aspectes, més els inclosos en els plans d’igualtat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*