El salari mitjà d’una persona de més de 45 anys ja dobla el que percep un jove de menys de 25

Els sous cobrats per persones amb contracte fix van augmentar un 3,8% en vuit anys, mentre que els dels que tenen contractes temporals van baixar un 9%

Tomeu Ferrer
 
 
 
Les reformes laborals han penalitzat els salaris i l'estabilitat dels joves

Les reformes laborals han penalitzat els salaris i l’estabilitat dels joves

La diferència de salaris entre persones treballadores es multiplica a Catalunya amb l’edat. El 2014 el salari d’una dona major de 45 anys era 2,1 cops el d’una noia menor de 25 anys, mentre que entre els homes la diferència era de 2,3 vegades, segons l’estudi El Treball a Barcelona, editat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB).

L’estudi salarial mostra les diferències referides a aspectes que fins ara no s’han analitzat. Per exemple, segons la durada del contracte que tenen els treballadors o treballadores. Així, els salaris dels empleats amb contracte indefinit entre els anys 2008 i 2014 van millorar un 3,8%, mentre que les persones amb contracte temporal van veure els seus salaris reduïts un 9%.

El salari mitjà brut que es percebia a Barcelona el 2015 era de 28.861 euros, mentre que en el conjunt de Catalunya era de 25.192 euros i a Espanya 23.320 euros. Per tant, el 2015 els salaris de la Barcelona eren un 14,6% superior als de Catalunya i un 23,6% més alts que els del conjunt espanyol, segons les dades del Gabinet Tècnic de programació de l’Ajuntament de Barcelona a partir de les dades de la mostra continuada de vides laborals de l’INSS, recollides en l’estudi El Treball a Barcelona, editat pel Consell Econòmic i Social de la ciutat.

Estancament a Barcelona

No obstant això, si es mira l’evolució dels salaris a Barcelona, Catalunya i Espanya, es veu que a la capital catalana hi ha un estancament manifest. Així, entre l’any 2010 i el 2015 els sous percebuts només van pujar a Barcelona 417 euros, passant dels 28444 del 2010 als 28.861 del 2015, cosa que mostra un increment de l’1,5% en cinc anys.

En el conjunt de Catalunya el 2010 el salari mitjà era de 24.830 euros i cinc anys més tard havia pujat fins als 25.192 euros, amb un increment net de 382 euros, amb un increment de l’1,44%.

A l’Estat espanyol la millora salarial ha estat encara més baixa. El 2010 la xifra era de 23.162 euros. Cinc anys més tard el salari mitjà era de 23.320 euros. En cinc anys l’augment ha estat de 158 euros, amb un 0,6% de millora.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*