CCOO i UGT destaquen que tot i que l’atur interanual baixa, ho fa en un context de precarietat i temporalitat

Els dos sindicats destaquen l’increment de la rotació en els llocs de treball i uns contractes cada cop més breus

Redacció
 
 
 

Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d'ocupació

Cua de persones que busquen feina foto: ministeri d’ocupació

El nou repunt de l’atur registrat a l’octubre fa que els sindicats mantinguin la seva postura crítica respecte a l’evolució de la recuperació econòmica quan afecta les persones treballadores. La UGT de Catalunya emmarca aquesta percepció amb una frase: han fet falta 31 contractes per generar un nou lloc de treball. Per la seva banda, CCOO considera que tot i que ha disminuït l’atur en referència al mateix mes de 2017, Catalunya es troba «en un context d’ocupació precària, desigualtats d’accés a la feina i escassa cobertura social».

Com a marc general, algunes dades: L’atur creix a Catalunya en 10.853 persones (+2,85%) i se situa en 391.197 persones. Interanualment l’atur s’ha reduït en 23.874 persones (-5,75%).

També s’incrementa l’atur a l’Estat espanyol, amb 52.194 persones més respecte al mes anterior. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més puja l’atur per darrera d’Andalusia.

Creix la contractació (+52.561 contractes signats) i l’afiliació a la Seguretat Social (+10.733 persones afiliades).

A més de la dada de l’alt nombre de contractes necessaris per generar un nou lloc de treball, la UGT destaca que»l’augment de l’atur juvenil d’aquest mes en 2.385 joves (+8,79%) però alertem que l’atur juvenil també s’ha incrementat interanualment en 73 joves (0,25%)».

També s’incrementa també l’atur entre les persones majors de 45 anys, en 3.594 persones més en situació d’atur (+1,76%) respecte al mes anterior. Aquest col·lectiu representa el 53,25% del total de l’atur.

Creix també l’atur entre les persones immigrades, en 5.352 persones més (+7,3%) respecte al mes anterior, amb 78.766 persones immigrades en situació de desocupació, que representen el 20,13% del total de l’atur. Interanualment la població estrangera en situació d’atur s’ha reduït en 4.749 persones (-5,7%).

Al seu torn, CCOO fa l’anàlisi comparant amb les dades de fa un any. En aquest sentit, Respecte el 2017, s’ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 13,8% i 5.114 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 8,7% i 4.211 persones menys; finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 14,6% i 1.584 persones menys i els serveis ho han fet en un 3,9% menys i 11.244 persones menys.

Respecte el mes anterior, la construcció és l’únic sector que aconsegueix reduir les xifres de l’atur, concretament, en un 1,8% (591 persones menys). Per contra, els serveis han augmentat l’atur en un 3,5% (9.502 persones més), la indústria ho ha fet en un 1,2% (525 persones més) i l’agricultura en un 13,1% (1.076 persones més).

Pel que fa als resultats provincials, destaca l’únic increment de l’atur a la demarcació de Lleida (0,4% més), mentre que a la resta de territoris les xifres de l’atur han reduït. Concretament, Girona ha disminuït l’atur en un 6,8% i 2.746 persones menys, Tarragona ho ha fet en un 6,7% i 3.367 persones menys i Barcelona en un 5,9% i 17.843 persones desocupades menys.

Plantejament de CCOO

Per afrontar la situació, CCOO planteja una sèrie de mesures. Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a persones aturades de llarga durada i a combatre el preocupant atur femení. I per això, també cal més personal i millors condicions de treball per tal de dur a terme aquestes tasques de la millor manera.

El sindicat considera clau el trasllat, als convenis col·lectius, tant de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) com del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La millora dels salaris, començant pel salari mínim, és el que dóna estabilitat i garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions i del model de benestar. Cal recuperar el paper central de la negociació col·lectiva.

A més, defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

CCOO creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

Finalment, el sindicat es reafirma en l’exigència al nou Govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

Alternatives de la UGT

Per la seva banda, la UGT té receptes semblants: L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat, amb un canvi de model productiu basat en una política industrial, que inverteixi en innovació, formació i coneixement.

En segon lloc opta per Impulsar la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.

El tercer punt és reforçar el diàleg social per garantir uns salaris dignes, traslladant a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’AIC. Reclamem que cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i un SMI de 1.000 euros, al mateix nivell que l’europeu, per recuperar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores.

A més, planteja impulsar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina.

Establir unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries, i un servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.

I finalment planteja derogar, de manera immediata, les reformes laborals imposades, perquè han fracassat estrepitosament i només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*