Els 87% dels fons de CCOO de Catalunya els aporten els seus 140.000 afiliats i l’activitat directa

El sindicat lliura a la sindicatura de comptes les xifres corresponents a l’exercici de l’any passat, com fa des del 2005

Redacció
 
 
 
Javier Pacheco, secretari general i Jordi Llorens, director de finances i serveis lliuren els comptes de CCOO al síndic

Javier Pacheco, secretari general i Jordi Llorens, director de finances i serveis lliuren els comptes de CCOO al síndic

Comissions Obreres de Catalunya ha lliurat les xifres de la seva activitat econòmica al síndic de comptes. Es tracta d’un exercici de transparència que l’organització obrera voldria que altres entitats de dret públic realitzessin amb la mateixa claredat, segons han indicat fonts de la confederació catalana.

El lliurament l’ha fet el secretari general, Javier Pacheco, acompanyat per Jordi Llorens, director de finances i serveis del sindicat. Els comptes estan perfectament auditats i qualsevol que els vulgui consultar els pot trobar en aquesta adreça.

En síntesi, els ingressos de CCOO de Catalunya, van sumar l’any passat 21.615.000 euros. La part més gran procedeix de la quota que paguen els afiliats. La quota general és de 11,5 euros al més. A finals de l’any passat hi havia 138.351 membres del sindicat al corrent de pagament. Ara, afirmen que s’ha passat la barrera dels 140.000 militants. La quota realment pagada és 10,6% de mitjana matemàtica. Les diferències s’entenen perquè hi ha col·lectius com els aturats que estan exempts de pagar l’aportació.

En concepte de quotes el sindicat va recaptar 17.597.388 euros. D’aquesta xifra es van aportar 4.721.821 euros a les CCOO d’Espanya i a les organitzacions europees i internacionals a les que el sindicat està vinculat, cosa que fa que l’ingrés net per quotes sigui de 12.875.566 euros, el 59,57% del total.

Segueix en importància l’ingrés corresponent a l’assessorament sindical i jurídic a afiliats, seccions sindicals i també a treballadors i comitès d’empresa. Això ha sumat 3.620.450 euros, un 16,75% dels ingressos. Altres ingressos propis sumen 1.287.299 euros, el 5,96%. L’apartat d’operacions i transferències internets ha suposat un ingrés de 306.175, un 1,42%. Finalment l’epígraf altres ingressos ha aportat 736.477 euros. En total els ingressos propis sumen 18.925.967 euros, un 87,09% de tot el que ha entrat a la caixa del sindicat.

La resta fins al 100% dels ingressos correspon a 1.249.160, un 5,78% del total, corresponents a activitats finalistes subvencionades, com per exemple impartir cursos de formació i orientació professional.

Els ingressos per subvencions estatals, relacionats, per exemple al fet que els sindicats defensen els treballadors siguin o no siguin afiliats, han sumat 1.540.514 euros i són el 7,13% de tots els ingressos. En resum, els ingressos propis han sumat un 87,09%. Els rebuts per activitats subvencionades un 5,78% i els procedents de subvencions un 7,13%.

Despeses

En l’apartat de les despeses el pagament del personal s’endú 14.073.668 euros, el 67% del total. A serveis i consums, cosa que inclou més de 40 locals oberts arreu del territori, s’hi dediquen 5.333.309 euros, un 25%. A tributs es destinen 50.847 euros. A serveis rebuts per a la formació, 25.091 euros. 132.666 euros es destinen a reintegrament i aprovisionament de subvencions i finalment 1.195.577 van a l’apartat d’altres despeses.

El resum, doncs és que CCOO va ingressar 21.615.641 euros. En va gastar 21.033.563 i la diferència: 582.078 van anar al fons socials de què s’ha dotat la organització.

Tot i que els resultats s’acosten molt als dels anys anteriors, el cert és que fonts d’ingressos com les vinculades amb la formació ocupacional, ha sofert dures retallades procedents de l’Estat central, que en aquest sentit ha variat i molt la seva política tradicional.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*