El suport i la inversió en formació dobla la recol·locació d’aturats de llarga durada

Barcelona Activa troba feina al 25% dels que segueixen un pla de xoc de formació, mentre que en la resta del mercat només troba feina la meitat dels que fa un any que busquen treball

Tomeu Ferrer
 
 
 
Centre d'emprenedoria de Barcelona Activa

Centre d’emprenedoria de Barcelona Activa

La formació i el seguiment personalitzat dels aturats de llarga durada dobla el seu nivell d’ocupació. Trobar feina per a persones que fa molt temps que estan a l’atur es facilita amb més inversió en formació? La resposta sembla òbvia, però no s’ha fet una anàlisi estricta al respecte. Hi ha, però, alguna pista. El pla de xoc contra l’atur de llarga durada, dut a terme per Barcelona Activa ha aconseguit des de principis de 2016 trobar feina a 400 persones, 1 de quatre participants. Per tant, el nivell d’èxit és del 25%.
L’únic estudi que s’acosta un xic al treball realitzat per l’institut municipal de Barcelona és el butlletí de fluxos laborals, del mercat de treball, que elabora el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Segons aquest informe, de totes les persones que fa més d’un any que busquen feina, només la troben un 13,5%, segons la dada del primer trimestre de 2017.
El programa de Barcelona Activa ha tingut una inversió de 4 milions d’euros. Si es divideix pel total de persones ateses, surt que per cada persona a la qual s’ha ajudat s’han dedicat 2.328 euros.

Inversió versus col·locació

No sabem si les persones de l’estudi han rebut o no alguna mena de suport. En tot cas, el treball parla de les que fa més d’un any que estan a l’atur i se sap que com més temps s’està sense treballar més difícil és trobar una nova ocupació.
Fetes les salvetats oportunes, sembla que no seria difícil arribar almenys a dues conclusions. La primera és que a més inversió en acompanyament d’una persona que es vol reinserir en el mercat laboral, més possibilitats de trobar una nova ocupació. La segona és que si la inversió i l’atenció i el seguiment es fa a un nivell com el que realitza Barcelona activa, es dobla la possibilitat de reinserir-se en el mercat laboral.
Ara bé, hi ha aspectes que empenyen cap a una banda o altra. En els programes com els de l’entitat municipal se suposa que s’inscriuen persones disposades a fer l’esforç de preparació necessari. Altrament, no sabem si en l’univers de les persones sense feina que fa més d’un any que en busquen hi ha un percentatge elevat o no que segueixen plans de formació i si aquesta es fa de manera òptima quant a inversió. En tot cas el resultat és molt clar, amb una atenció personalitzada troben feina 1 de 4 treballadors que segueix la formació, mentre que en altres condicions, que majoritàriament semblen de menys inversió i atenció, la recol·locació es redueix a la meitat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*