La Renda Garantida només incorpora un miler de sol·licitats no vinculats al PIRMI o a complements de jubilació

Un informe de les entitats catalanes d’acció social (ECAS) denuncia que el 70% de les peticions són rebutjades

Tomeu Ferrer
 
 
 
LOa RGC es va aconseguir amb la participació de moltes entitats socials, sindicals i polítiques

La RGC es va aconseguir amb la participació de moltes entitats socials, sindicals i polítiques Foto: Enric Català

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) només ha incorporat un miler de peticionaris nous tret dels quals abans cobraven el Programa de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o dels complements de les pensions no contributives (PNC), segons es desprèn de l’informe sobre l’aplicació de la RGC, elaborat per la vocalia de Pobresa i el grup de treball de RGC de les entitats catalanes d’acció social (ECAS), que es va lliurar al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani.

L’informe retreu a la Generalitat la falta d’informació respecte a com s’aplica la RGC des de setembre de l’any passat. Cita algunes dades no oficials sobre la implantació. Així, s’afirma que s’han rebut unes 58.000 peticions per a la RGC. De les quals s’han tramitat, Un 70% s’han denegat, la majoria d’elles motivades perquè ja es perceben ingressos superiors a l ’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), i una part menor perquè s’ha requerit informació que no s’ha aportat. Si se sumen els perceptors de l’antic PIRMI, i els que reben el complement de pensions no contributives, que van ser incorporats immediatament, la RGC ajuda 107.000 persones a Catalunya, amb només un miler de noves incorporacions.

Pel que fa a la forma de tramitació, les entitats d’ECA afirmen que unes cinquanta altes s’han produït a causa de l’aplicació del silenci administratiu positiu, és a dir, que les peticions s’aproven si no hi ha una resolució expressa en un temps determinat.

Una mesura de l’impacte del programa és veure’n el pressupost. L’informe indica que la RGC ha passat d’11 milions d’euros (quan era PIRMI o RMI) a 19 milions. La nòmina amb el complement de les pensions no contributives (PNC) ha augmentat de 18 a 25 milions.

D’altra banda, ECAS explica que la inexistència del reglament corresponent ha impedit que el programa es desplegués plenament com s’esperava. La manca de concreció de la norma ha provocat una reducció important de la seva capacitat de resposta a la casuística que s’ha produït, tenint en compte l’alt nombre de denegacions i l’aprovació de molt poques de les sol·licituds presentades. «Ens trobem, per tant, lluny de cobrir les necessitats elementals de la població en situació de pobresa», afirma.

Incidències

L’informe recull algunes de les incidències recollides per les entitats que formen part de l’ECA. Així, s’assegura que passen més de dos mesos per obtenir cita prèvia i més de tres mesos entre la presentació de la sol·licitud i la reclamació de documentació addicional. També s’indica que hi ha casos en què es demana als sol·licitants documentació no prevista a la llei, com per exemple, un informe d’una treballadora social segons el peticionari rep aliments d’una entitat social.

ECAS ha recollit també els motius adduïts per denegar algunes peticions, tot i que afirma que hi ha casos que no s’especifica clarament.

Les entitats socials assenyalen també algunes millores que a parer seu hauria d’incorporar la RGC. Una seria no considerar com ingressos els ajuts que una unitat familiar rep en matèria d’habitatge. També es vol evitar que les víctimes de violència de gènere, sense sostre i discapacitades quedin fora de la RGC igual com els joves menors de 23 anys provinents de centres tutelats.

Un altre aspecte a millorar, segons ECAS, és que ara el complement d’inserció es deixa de cobrar quan la persona que el rebia troba feina a temps parcial o, en el mateix sentit, que no es reactiva el cobrament de la RGC quan finalitza un contracte laboral. En aquest cas ha d’esperar un any a reprendre la percepció de l’ajut, entre altres.

Per la seva banda, El conseller el Homrani ha explicat que després de la complexitat i la impossibilitat de fer avançar el reglament de la Llei de Renda Garantida per la intervenció del 155, “tenim la RGC com a prioritat del departament i hem posat en marxa tots els mecanismes per millorar algunes disfuncions que hem detectat”. En aquest sentit, el conseller s’ha compromès a treballar amb les entitats per millorar la implementació de la llei

1 Comentari en La Renda Garantida només incorpora un miler de sol·licitats no vinculats al PIRMI o a complements de jubilació

  1. No s’enten res, d’aquest article. Es queixen perque ea deixa dw cobrar el complement quan es troba feina? O sigui que han de cobrar nómina treballant mes el complement? Quina barra, no? Perque no protesten també i reclamen que es pugui seguir cobrant l’atur, un cop es troba feina de bou? Absurd.
    I es queixen que després de teeballar s’ha d’esperar un any per rependre eel cobrament de la rgc. Home, en teoria es cobraria de l’atur.

    I, oooh, que teiga 3 mesos en tramitar-se. I això és molt? De que et diagnostiquen una malaltia, fins que vas al teibunal mèdic, passa un any. I des del dia del tribunal mèdic, amb resolució positiva, fins que comences a cobrar la PNC, passa un altre any.
    I les persones discapacitades, no es queden fora de la RGC, ja que la pnc i el seu complement s’apujen fins cobrar el mateix que la rgc.

    I per acavar, si es deneguen sol·licituds, tal com el 70%, es perque hi ha molta gent que la demana sense complir els requisits.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*