Les cooperatives creades a Catalunya fins a setembre ja superen les inscrites en tot el 2015

El 38,46% de les entitats de nova creació tenen només 2 socis, possibilitat que és fruit de la nova llei

Tomeu Ferrer
 
 
 
Representants de les cinc cooperatives que han debatutr sobre sostenibilitat Foto: Tomeu Ferrer

Representants cooperatives en un debat sobre sostenibilitat Foto: Tomeu Ferrer

La creació de cooperatives a Catalunya en els nou primers mesos de l’any supera totes les que es van registrar en el conjunt de 2015. En dades concretes, entre gener i setembre de 2016 es van inscriure un total de 130 cooperatives, mentre que en tot l’any 2015 les que es van registrar van ser 115, segons les dades del Departament de Treball i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Entre gener i juny d’aquest any el nombre de cooperatives inscrites al registre corresponent suposava un increment del 55%. A hores d’ara el percentatge de creixement s’ha disparat de manera notable.

L’augment del nombre de cooperatives es deu, en part a la possibilitat legal de fer entitats amb només dos socis. En el primer semestre d’aquest any les cooperatives amb dos socis eren el 48% de les creades. En els tres primers trimestres s’han creat 50 cooperatives amb una parella de socis, cosa que redueix el percentatge al 38,46%. No obstant això aquesta frenada té a veure més amb el fet que el nombre total de cooperatives ha crescut molt en relació amb l’any anterior.

El que no es pot fer és comparar les cooperatives de 2 socis en relació amb les que hi havia l’any passat, perquè la llei que ho permetia es va aprovar el juliol de 2015. Abans del canvi de la llei calien tres socis per crear una nova entitat i 10 socis en el cas de les cooperatives de consumidors i usuaris.

Per branques d’activitat, la immensa majoria de les noves cooperatives creades els nou primers mesos de 2016 són de treball. A gran distància queden les de serveis, les de consum i les d’habitatge. Pel que fa a les cooperatives amb només 2 dosis, les de treball lideren de llarg el còmput seguides de les de serveis.

La possibilitat més aprofitada

De totes les possibilitats que dóna la nova llei de cooperatives, la més usada ha estat precisament la possibilitat de fer entitats amb dos participants. El president de les cooperatives de Catalunya i de la Federació de Cooperatives de Treball, Perfecto Alonso, explicava que “la majoria de les aportacions incloses en la llei no veig que estiguin quallant, ni que s’estiguin modificant estatuts en aquest sentit. Per exemple, la possibilitat del soci col·laborador sense vot: no conec cap cooperativa que hagi inclòs aquesta possibilitat en els seus estatuts. El que sí que s’ha modificat és la dotació de reserva . També en algun cas s’ha modificat és la distribució dels nous fons que es puguin aportar. També l’aprovació d’aportació de capital voluntari i temes com la creació d’unions temporals d’empreses (UTE) sí que s’han fet en alguna ocasió. En definitiva, estic una mica sorprès de la poca incidència que la nova llei ha tingut en la renovació d’estatuts”, deia Alonso.

A més de la creació de cooperatives, els últims anys creix l’ocupació en aquest tipus d’empresa. L’ocupació en les cooperatives de treball creix de manera sostinguda. Així, en el conjunt de 2015 es van crear més de 2.000 ocupacions en aquestes empreses. D’elles el 77% tenen contracte fix i un 82% són feines a temps total. Aquestes dades, procedents del baròmetre cooperatiu, certifiquen que el sector cooperatiu s’ha recuperat de les pèrdues en ocupació que es van registrar durant la crisi.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. » Newsletter 24/octubre/2016

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*