Tribunal Constitucional

La lluna i el dit

09/05/2016 - Joan Carles Gallego

El Govern del PP, quan presenta aquests recursos, defensa la posició dels grans tenidors d’habitatges buits (fonamentalment entitats financeres), de les grans subministradores de serveis bàsics (companyies elèctriques, de gas i aigua) i dels empresaris en general