debat de les pensions

Les pensions a debat

01/12/2016 - Antònia Pascual

Hi ha mecanismes, consensuats al Pacte de Toledo, que permeten corregir les possibles desviacions sobre les previsions que es donin al llarg dels anys, incidint sobre els ingressos i les despeses

1 2