crisi econòmica

Allò que Lehman Brothers s’endugué

24/09/2018 - Tomeu Ferrer

La crisi nascuda després del tancament del banc americà ha deixat una banca més poderosa. Una societat on s’ha transferit riquesa de les persones cap als més poderosos i s’ha minimitzat l’Estat de Benestar i s’han reduït drets laborals i rebaixat salaris.