becaris

Tráeme un café!!!

27/06/2016 - Redacció

Quin paper fan els becaris a les empreses, es formen o simplement fan feina sense cobrar? s’aprofita el seu potencial?, aquest vídeo fet per dos estudiants de periodisme tracta d’axiò.

1 2