Carles Bertran

Carles Bertran
Sobre Carles Bertran

Responsable de Migracions de CCOO de Catalunya i director del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) Contacte: Página web | Més articles

Repensar el model migratori

13/09/2016 - Carles Bertran

Repensar el país també comporta repensar com volem gestionar la realitat migratòria: i hem de decidir si ho volem fer des d’un enfocament restrictiu i policial com fins ara o des d’una visió que assumeixi les persones immigrades com a subjectes de drets