Insten a millorar les condicions laborals de les dues llars d’infants subrogades d’Olèrdola

La inspecció ha multat l'empresa privada amb 30.000 euros perquè els va reduir el salari al personal una mitjana del 20% i alhora en va incrementar les hores de treball

Redacció
 
 
 

Un informe de la Inspepcció de Treball insta l’empresa que es va subrogar les dues llars d’infants d’Olèrdola a millorar les condicions l laborals i salarials de les treballadores d’aquests centres. A més, per les irregularitats detectades la inspecció ha imposat una multa de 30.000 euros a l’empresa que va obtenir la subrogació.

Els canvis en la titularitat dels serveis públics comporten, molt sovint pèrdua en els drets salarials i condicions de treball de les persones que els gestionen. Això ha passat en les dues llars d’infants municipals d’Olèrdola: Gotims i el Pàmpol. Recuperar la situació anterior comporta un gran esforç i una acció sindical enèrgica, segons expliquen a la Federació d’Ensenyament de Catalunya de CCOO.

L’agost de 2012 la gestió de les dues llars d’infants va ser subrogada a l’empresa privada SENFO. De manera immediata les persones que hi treballaven, 3 educadores i 2 mestres van ser citades a l’edifici municipal a una reunió amb la nova direcció de l’empresa. Segons el sindicat, “una per una se les va coaccionar perquè renunciessin al contracte anterior, que era el de l’Ajuntament i acceptessin l’aplicació del Convenio colectivo de ámbito estatal de Asistencia y Educación Infantil”; sota aquesta coacció, les treballadores van signar”.

A partir de la firma a les treballadores van veure el seu salari reduït un 20% . La jornada laboral va ser incrementada en el cas de les educadores i reduïda a les mestres. Aquests canvis inopinats van fer que les empleades demanessin la intervenció del sindicat, tot i que havien passat dos anys des de la subrogació.

Les treballadores van intentar un acord a través del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), sense cap resultat pràctic. Així, que, ja en mans del gabinet jurídic de CCOO van instar la intervenció de la inspecció de treball. Aquest organisme ha emès ara un informe significatiu per la seva contundència.

Segons el document esmentat, SENFO no va aplicar el conveni col·lectiu de l’Ajuntament, que era el que s’havia d’aplicar, ja que no hi va haver cap acord d’empresa en sentit contrari entre el cessionari (empresa) i els representants legals dels treballadors, cosa que contradiu l’article 44.4 de l’Estatut dels Treballadors vigent en el moment de la subrogació.

Per tant, l’empresa ha d’actualitzar les bases de cotització considerant el salari que cobraven les treballadores abans de la subrogació (20% més) i també les hores considerades com a extraordinàries (com que no hi va haver acord) que han fet per l’increment de la jornada laboral, des de l’inici de la subrogació (setembre de 2012) fins al moment que va caducar el conveni de l’Ajuntament (gener de 2015). Per tot plegat, la inspecció ha aixecat un expedient sancionador.

Inspecció insta en la seva resolució que en un termini no superior a dos mesos s’han d’abonar les diferències salarials a les treballadores afectades i ha de cotitzar-les a la Seguretat Social. En aquest sentit, el sindicat i les treballadores afectades han instat l’ajuntament i l’empresa adjudicatària a retornar els drets socials i econòmics manllevats.