bretxa salarial 2017

La igualtat salarial és qüestió de voluntat política

31/01/2018 - Fina Rubio

L’obligatorietat de les empreses ha d’anar més enllà de les sancions, les eines hi són per tant cal aplicar-les demanant que s’apliqui obligatòriament la diagnosi de seguiment i avaluació de plans d’igualtat i se les obligui a fer auditories d’igualtat salarial