Subscripció

Subscriu-te a El Diari del Treball i podràs:
  • Accedir a continguts exclusius per a subscriptors
  • Rebre la newsletter exclusiva per a subscriptors
  • Col·laborar amb l'edició de El Diari del Treball
Subscripció
semestral
Subscripció
anual
30 € durant 6 mesos 60 € durant un any
Subscriu-te Subscriu-te
  • Els preus inclouen l'IVA.
  • Les subscripcions es renoven automàticament al finalitzar el període corresponent (6 o 12 mesos, en funció de la subscripció triada).