UGT ressalta la destrucció de llocs de treball en la indústria i el creixement de l’ocupació parcial en els serveis

El sindicat crida l'atenció que l'atur entre els joves supera en 17,5 punts la desocupació mitjana a Catalunya

Redacció
 
 
 

Un cop conegudes les dades corresponents al tercer trimestre de 2016 de l’Enquesta de Població Activa (EPA), en què la desocupació a Catalunya ha baixat en 51.000 persones en el tercer trimestre de l’any. Amb aquesta variació el percentatge de persones que volent treballar no troben feina és del 14,6%, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). La dada mostra una disminució de l’atur en el darrer trimestre en què estava situat en el 15,95%, cosa que traduïda en xifres concretes situa l’atur al Principat en 522.500 persones.

El sindicat analitza alguns extrems que es dedueixen de la lectura de les dades. Així, La taxa d’atur juvenil se situa en el 32,1%, 17,5 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 90.400 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 57,77%.

Un altre element que destaca la UGT de Catalunya és que l’ocupació ha baixat a la indústria que redueix 13.100 llocs de treball respecte al trimestre anterior i 12.900 llocs de treball respecte a fa un any. En aquest sentit “aquest trimestre destaquem la destrucció de 10.300 llocs de treball al sector químic i els 9.900 llocs de treball perduts a l’educació”, afirma el sindicat. Per contra, UGT destaca que l’ocupació s’ha incrementat als serveis, amb 46.600 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 109.100 més que ara fa un any; a la construcció, amb 4.900 llocs de treball més que al trimestre anterior i 12.000 més que l’any passat; i a l’agricultura, amb 4.300 llocs de treball més que fa tres mesos i 4.900 llocs de treball més que l’any 2015.

Davant d’això UGT reclama també l’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.

UGT insta també fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.

També reclama el sindicat impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros. Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat. Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació. Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació. Tot plegat emmarcat en la reclamació insistent de derogació de les dues reformes laborals aprovades pels governs centrals en el moment més dur de la crisi.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*