UGT de Catalunya destaca que tres de cada quatre aturats cobren 426 euros o res

El sindicat destaca que l'afiliació a la Seguretat Social només es va incrementar en 5 persones el mes passat

Tomeu Ferrer
 
 
 

L’augment de l’atur registrat l’octubre passat deixa 10.341 persones més inscrites als serveis públics. Per a la UGT de Catalunya la situació resultat en relació amb el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació fa que la taxa de cobertura a Catalunya se situï en el 54,22%. En aquest sentit, 234.958 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,78%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al54,64%del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 152.019 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 386.977 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 75,41% del total de l’atur registrat.

En relació amb els diferents grups de població, el sindicat observa que aquest mes l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 6.291 homes més en situació d’atur (+2,62%), que entre les dones, amb 4.050 dones més aturades (+1,48%). Respecte a l’atur registrat del mes d’octubre de l’any anterior, observem que aquest s’ha reduït: un 14,62% en el cas dels homes (42.113 aturats menys) i un 7,19% en el de les dones (21.492 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de setembre en 35.391 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior d’un 7,80%, amb 2.560 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’octubre de l’any passat d’un 12,49%, amb 5.053 joves menys aturats.

La població estrangera, aquest mes registra un total de 102.409 persones en situació de desocupació, cosa que representa un increment mensual d’un 6,0% (5.756 persones més en situació d’atur), i un descens d’un 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 19,56% del total de l’atur a Catalunya.

Contractes

S’han signat 32.882 contractes indefinits, 157 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un0,48%. En relació amb el mes d’octubre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 6,77% (+2.084 contractes). La contractació indefinida representa el 125,78% del total de la contractació d’aquest mes.

Només 5 afiliats més a la Seguretat social

Pel que fa a la contractació temporal, s’han signat 224.469 contractes, 10.036 més que el mes anterior, amb un increment d’un 4,68%, i d’un 1,64% respecte al mateix mes de l’any passat(+3.629 contractes). El 87,22% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,99% de la contractació ha estat del sector serveis (208.435 contractes) i el 70,30% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis (180.917 contractes).

En relació a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes d’octubre hi havia 3.059.301 persones afiliades, xifra que representa un increment de només 5 persones afiliades (-0,00%) respecte al mes de setembre, i 105.101 persones més (+3,56%)respecte al mateix període de l’any anterior.

Valoració

La UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades d’atur d’aquest mes d’octubre ja que per tercer mes consecutiu l’atur torna a pujar a Catalunya i l’afiliació a la seguretat social només s’ha incrementat en 5 persones.

El sindicat destaca l’increment de l’atur entre les persones joves, les persones immigrants, que representa més del 50% dels nous aturats, i l’increment de l’atur a tots els sectors, a excepció de la construcció, i el fet que el 85% de les noves persones en situació de desocupació provenen del sector serveis.

Davant d’això, el sindicat reclama “derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.

UGT insta també a desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria del nostre país, incidint especialment en els sectors industrials emergents.

En tercer lloc i de manera insta els poders públics a “reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris”, la qual cosa portarà, opinen, la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*