UGT alerta que el 86% de la contractació a l’abril ha estat temporal i que cau en la indústria

El sindicat destaca que 67,39% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (266.673 persones).

Redacció
 
 
 
Cues en oficines d'ocupació foto:UGT

Cues en oficines d’ocupació foto:arxiu

UGT de Catalunya assegura que la creació d’ocupació experimentada a l’abril està lligada a la temporada turística i té a veure amb el sector dels serveis. A més, el sindicat fa un toc d’alerta davant l’increment interanual de l’atur entre les persones més joves. També destaca la caiguda de la contractació indefinida i la que afecta el sector industrial.

A l’abril l’atur a Catalunya s’ha situat en 381.598 persones, amb una reducció intermensual de 14.142 persones (-3,57%) i una reducció interanual de 17.348 persones (-4,35%).  A l’Estat espanyol, el nombre total de persones que busquen feina són 3.163.566, amb una reducció intermensual de 91.518 persones (-2,81%), i una reducció interanual de 172.302 persones (-5,17%).

Per sectors, l’atur cau fonamentalment als serveis (-12.396 persones) i representa el 87,67% de la reducció de l’atur. Baixa també lleugerament a la indústria (-770 persones), a l’agricultura (-669 persones), entre les persones sense ocupació anterior (-301 persones) i, testimonialment, a la construcció (-6 persones). Interanualment l’atur decreix també a tots els sectors.

El sindicat destaca que aquest mes a Catalunya s’ha continuat signant 13 contractes de suport a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 60,49%. Així, 156.357 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,51%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 9.478 persones més que el mes passat.

Una altra dada rellevant és que el 46,08% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (110.316 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana). I el 67,39% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (266.673 persones).

Propostes de la UGT

Novament l’arribada la Setmana Santa coincideix amb l’increment de l’estacionalitat del  mercat de treball a

Catalunya: en els mesos vinents es reduirà l’atur i s’incrementaran la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social com a resultat de la resposta a les demanades del sector serveis, tal com ha passat aquest abril.

I aquest escenari, afirma el sindicat, es tradueix en més temporalitat, més contractes de curta durada, amb baixos salaris, parcialitat no voluntària, menys drets laborals i més vulnerabilitat de les persones treballadores. Estem davant d’un model de mercat de treball que només dóna resposta a les demandes de les empreses i abandona a les persones.

L’alternativa contra la desocupació que planteja la UGT catalana es basa en diversos punts

Ø  La reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals per part del nou govern de l’Estat espanyol, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.

Ø  L’impuls i el reforç del diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.

Ø  Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.

Ø  Obrir un debat en profunditat al voltant de diferents reptes del nostre mercat laboral, com el repartiment del treball, la robotització, la igualtat i la conciliació, amb una nova reducció de la jornada laboral, que podria ser fins a les 32 hores, com a element clau.

Ø  Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per tal que els salaris comencin a recuperar el poder adquisitiu perdut i perquè cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.

Ø  Impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.

Ø  Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, i a les que ja han esgotat les prestacions per desocupació. És necessària una reforma global integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, per dotar-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, i també agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*