Salari Mínim

Política, polítics i els problemes de la gent

20/07/2015 - Joan Carles Gallego

La contractació pública de serveis que realitzen les administracions pot incidir en fer complir els convenis sectorials, promoure l’estabilitat de l’ocupació i garantir la subrogació, controlar les subcontractacions, les bones pràctiques i la responsabilitat social i ambiental de les empreses licitadores.

1 2 3