Salari Mínim

La importància de tenir un salari mínim decent

25/10/2018 - Maria Recuero

La proposta d’un increment del 22% del salari mínim, que ja ha desfermat el rebuig patronal, ha de ser una oportunitat per afavorir en veritat la negociació col·lectiva per 2019 i una revaloració en tots els salaris més baixos fixats en els convenis de empresa

1 2 3