Pensions

Quin model de protecció social està creant el nostre mercat de treball?

21/07/2016 - Gina Argemir

El problema de tresoreria de la Seguretat Social és un problema d’ingressos i no sols de despesa. La devaluació salarial, el treball temporal i a temps parcial, així com el desplaçament dels treballadors del règim general cap al règim d’autònoms, són algunes de les causes que expliquen que la recaptació per cotitzacions no s’estigui recuperant

1 3 4 5 6