Pas Valencià

Ocupació al País Valencià: el que les dades ens diuen i el que no ens diuen

07/10/2018 - Juan Miguel Garcia Nogueroles

L’alternativa té a veure amb l’eix descrit que obliga als valencians a ocupar una posició perifèrica quan existeixen les condicions per liderar un procés de descentralització que acabe amb la dialèctica centre-perifèria; dialèctica que ha resultat tan roïna pels interessos valencians. I, per tant, es demana més i millor finançament que ajude a crear un mercat interior fort, també amb inversions en els dispositius de benestar de l’estat; l’assoliment d’una posició forta en els mercats de productes i serveis, que elimine part de la dependència exterior