Principi d’acord que permet desbloquejar el conflicte de Valeo i mantenir l’activitat a Martorelles

CCOO, que representa la majoria al comitè d'empresa, avala el pacte, que serà sotmès a votació de la totalitat de la plantilla

Tomeu Ferrer
 
 
 
Protesta dels treballadors de VAleo contra les deslocalitzacions

Protesta dels treballadors de Valeo contra les deslocalitzacions

La direcció  del grup Valeo i la representació majoritària del comitè d’empresa, concretament CCOO, han arribat a un principi d’acord que permet desbloquejar la situació de vaga indefinida que afectava la planta de Martorelles des de feia 99 dies, segons informa CCOO.

En síntesi l’acord consisteix a :

-Mantenir  l’activitat productiva fins al 30 de juny del 2017.

-Mantenir l’ocupació que no causi baixa al centre de manera voluntària fins la data esmentada, acompanyat d’un ERO temporal que garanteix el 80% del salari net més el 100% de les pagues extraordinàries.

-Iniciar un procés de reindustrialització amb la contractació d’empreses especialitzades, que generi ocupació suficient per donar feina a tota la plantilla. Per això s’han fixat una sèrie de condicions a través d’una comissió de seguiment.

+Les naus i els terrenys a condicions més favorables que les de mercat.

+Recursos financers necessaris definits per la comissió de seguiment.

+Es garantirà l’activitat industrial del nou inversor i l’ocupació per un mínim de 3 anys,

amb clàusules d’indemnització en el cas de no aconseguir aquests terminis.

+S’aplicarà el conveni col·lectiu sectorial de referència de l’activitat que sigui motiu de

la reindustrialització.

-S’establirà una indemnització equivalent a 55 dies de mitjana per any treballat a tots els treballadors afectats pel procés de reindustrialització.

-Si per qualsevol motiu el projecte de reindustrialització no acabés amb èxit, se’ls indemnitzaria de manera addicional amb 21.000 euros lineals.

Addicionalment al pla de reindustrialització, s’adoptaran les mesures de caràcter laboral i social següents:

– S’obriria un pla de baixes incentivades amb una indemnització de 55 dies de mitjana per any treballat, més un lineal de 10.000 euros.

-S’aplicaria un acord de trasllat voluntari que signifiqués el dret i/o cobrament de la indemnització equivalent de 55 dies de mitjana per any treballat més un lineal de 12.000 euros . Es garanteix un contracte indefinit a Saragossa, amb una garantia d’ocupació de 5 anys o el salari equivalent en cas d’una extinció anterior a aquest termini; les mateixes condicions per a un acompanyant del treballador o treballadora. També es podrà sol·licitar el trasllat a altres plantes del grup.

-S’engegaria un pla de prejubilacions per a tots aquells treballadors que, a la signatura dels acords, tinguin 55 o més anys, als quals se’ls garanteix el 85% del salari net fins que compleixin 61, 62 o 63 anys, en funció de la seva edat. Per als treballadors que tinguin complerts 50, 51, 52, 53 i 54 anys, se’ls mantindrà en actiu a l’empresa fins que compleixin els 55 anys i accediran a les mateixes condicions de prejubilació que la resta de treballadors i treballadores.

-Es prorroga el conveni col·lectiu en tots els seus termes i s’inclouen aquests acords assolits.

El conjunt dels acords seran sotmesos a la votació de la plantilla que serà la que decidirà si s’accepta el pla, que ha estat negociat en sessions maratonianes des del 3 de novembre passat fins dimecres a les 12 del migdia.

Cas que es doni el vistiplau, es donaria per desconvocada la vaga que s’ha mantingut des que la direcció del grup va anunciar la seva intenció de traslladar la producció de Martorelles a Saragossa. La mesura posava en perill la continuïtat a la feina de 257 treballadors.

Segons la Federació d’Indústria de CCOO, “amb aquest acord s’aconsegueix la principal reivindicació dels treballadors i de CCOO: establir elements que permetin mantenir l’activitat industrial i l’ocupació, a més de garantir les condicions d’indemnització que tenien pactades en els anteriors acords industrials i millorar-les, tant econòmicament com a nivell social, amb prejubilacions per a treballadors que avui tenen 50 anys o més, a més d’aconseguir unes condicions de trasllat molt per sobre de les preteses per l’empresa i amb caràcter voluntari”.

 

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. El Diari del Treball - El Diari del Treball

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*