Principi d’acord a l’ERO de Bic Graphic que redueix a 120 el nombre d’afectats

El pacte, que ha de ser ratificat, exclou de la sortida diversos col·lectius de més difícil recol·locació o socialment més sensibles

Redacció
 
 
 

Imatge de la protesta del passat febrer, foto: Comitè Bic Graphic

Imatge de la protesta del passat febrer, foto: Comitè Bic Graphic

La direcció de Bic Graphic de Tarragona i el comitè d’empresa han arribat a un principi d’acord en relació amb l’ERO presentat per la multinacional. El pacte ha de ser ratificat per l’assemblea de treballadors i treballadores. Abans els treballadors i treballadores han fet diverses jornades de vaga per oposar-se als plans de la companyia.

Les condicions del principi d’acord són, segons UGT, sindicat majoritari a la planta:

El nombre d’afectats es redueix a 120 llocs de treball, en lloc dels 136 del pla inicial.

Queden exclosos els següents col·lectius: embarassades, en el cas de parelles que ambdues parts treballin a l’empresa només es pot aplicar a una de les unitats familiars monoparentals. Els criteris d’exclusió no s’aplicaran en els casos de sol·licitud voluntària.

 S’accepta voluntarietat per reduir el nombre d’afectats.

Els treballadors menors de 55 anys afectats per acomiadament tindran dret a la indemnització prevista a l’Estatut dels Treballadors com a acomiadament improcedent. Per a la base de càlcul de la indemnització no es tindrà en compte l’impacte salarial dels dies de vaga.

S’abonarà un lineal per fidelització entre els següents termes: menys de 7 anys d’antiguitat un lineal de 2.500 euros bruts, entre 7 i menys de 12 anys d’antiguitat un lineal de 4.000 euros bruts i a més de 12 anys d’antiguitat un lineal de 6.000 euros bruts.

 Els treballadors d’entre 55 i 57 anys no podran ser afectats forçosament.

Els treballadors més grans de 58 anys afectats per l’ERO accediran a una situació de prejubilació en les següents condicions:

       Complement del 85% del salari fins a accedir a la situació de jubilació anticipada involuntària o, com a màxim, fins a fer 62 anys.

–       L’acompanyament tindrà una durada mínima de dos anys.

–       L’import del cost de la prejubilació equivaldrà com a mínim a la indemnització que correspondria al treballador per acomiadament per causes objectives (20 dies de salari per any de servei amb el límit de 12 mensualitats).

–       Addicionalment a les compensacions previstes en les clàusules anteriors, el treballador afectat per aquest ERO que acrediti 55 anys o més d’edat, tindrà dret al pagament del conveni especial amb la Seguretat Social que regula la legislació laboral i de Seguretat Social actual.

–       Els treballadors que continuïn a l’empresa durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de novembre de 2017 percebran un plus equivalent a tres dies de salari brut per cada mes que prestin servei.

–       En el cas de vacants a BIC Graphic, els treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu tindran preferència de contractació fins al 31 de desembre de 2018 sempre que no es tracti d’un lloc de nova creació i el lloc ofert pertanyi al mateix grup professional que tenia el treballador i tingui les competències necessàries per a desenvolupar-lo. La vinculació del treballador serà constituïda com a nova contractació.

–       Un cop determinat el llistat definitiu d’afectats per l’ERO, es traslladarà a BIC Iberia per a determinar quins treballadors poden ocupar una vacant a l’empresa i s’oferirà la possibilitat d’ocupar la vacant respectant com a mínim les condicions de salari i antiguitat actuals a BIC Graphic.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*