La patronal hostalera catalana ajorna a darrera hora la firma del conveni perquè vol avaluar els efectes de l’atemptat

La organització empresarial vol tenir, abans del tancament de l'acord, l'estudi econòmic de les seqüeles en el sector turístic dels atropellaments de la Rambla

Tomeu Ferrer
 
 
 
Concentració dels treballadors d'hostaleria de CCOO I UGT foto: Tomeu Ferrer

Concentració dels treballadors d’hostaleria de CCOO I UGT foto: Tomeu Ferrer

La patronal del sector d’hostaleria de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, ha comunicat a UGT de Catalunya l’ajornament de l’acte de firma del conveni sectorial. En una breu comunicació telemàtica, l’entitat empresarial ha justificat la seva nova posició perquè vol tenir, abans de l’acte solemne d’acceptació de l’acord, informació sobre els efectes de l’atemptat terrorista en el sector, segons fonts de la UGT.

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat una jornada tècnica per al 8 de setembre en la qual es pretén fer una avaluació dels efectes econòmics del sagnant acte terrorista en els diferents àmbits de la indústria turística. En concret, la idea és tenir una estimació de la repercussió en la demanda de serveis a 30, 60 i 90 dies.

La firma del conveni del sector turístic de Catalunya havia de tancar un dels capítols més difícils de la negociació col·lectiva a Catalunya d’aquest any. Es considera que l’acord afecta econòmicament i en els seus drets laborals a més de 280.000 treballadors i treballadores del Principat, que en èpoques d’alta demanda pot arribar a més de 350.000 treballadors.

En el conveni s’hi inclouen aspectes molt rellevants:

Increments salarials de l’1,9% per al 2017; de l’1,9% per al 2018; i de l’1,8% per al 2019.

Regulació de les subrogacions, especialment importants a sectors com la restauració o els menjadors escolars. Això vol dir que si s’acaba el contracte amb una empresa i se subroguen els treballadors a la nova, aquesta haurà de preservar les condicions laborals anteriors de la plantilla.

Cobrament del 100% del salari durant les baixes per intervencions quirúrgiques amb repòs (no ingrés hospitalari).

Ampliació de 14 a 17 dies de l’acumulació del permís de lactància.

Però allò que ha suscitat més expectació és la regulació de les externalitzacions. En el principi d’acord pactat per la UGT i la patronal es va decidir incloure una clàusula que afirma que si una empresa externalitza alguna de les seves activitats, la societat que assumeixi aquest encàrrec haurà de respectar almenys les condicions laborals i econòmiques del conveni de branca de referència. Això passarà per a les noves externalitzacions. En el cas dels contractes vigents la consigna que té la UGT és no renovar els convenis d’empresa de les societats multiservei, perquè en caducar l’acord s’apliqui el conveni de sector.

Aquesta posició ha suscitat una dura crítica del col·lectiu ‘Les Kellys’ que plantegen que el conveni prohibeixi les externalitzacions de serveis de la indústria hostalera. Una solució que seria positiva per aquest grup seria la fórmula adoptada pel conveni de Santa Cruz de Tenerife, que afirma: «Les empreses incloses en el present conveni no contractaran o subcontractaran amb altres empreses, personal per als serveis de restaurants, bars, cuines, recepció i pisos». Això no obstant, «podran ser objecte de contractació o subcontractació activitats professionals, de caràcter accessori al sector, com ara seguretat, jardineria, animació, tasques específiques de manteniment tècnic, serveis de socorrisme i especialitzades de neteja. Igualment podran ser-ho aquells serveis especials com ara casaments, commemoracions, banquets o atencions a congressos i reunions». Pel que fa a les funcions de neteja el conveni canari afirma que no es pot subcontractar «la neteja normal i habitual de les zones comunes de treball i de les zones de clients
que puguin realitzar-se pel mateix personal del departament de pisos i / o neteja de l’establiment».

Les Kellys i diverses organitzacions que els hi donen suport han convocat una manifestació a partir de les 15 hores a la plaça d’Urquinaona per oposar-se al pacte entre UGT i la patronal.

 

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*